Inn i en ny tid

Dag Hol vil rive det meste av regjeringskvartalet, og vil bygge et frihetstårn på 90 etasjer.

Regjeringskvartalet bør være det sterkeste symboltunge bygningskompleks for norsk samfunn og historie, tuftet på frihet, likhetstanken, demokrati og solidaritet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Her er en skisse og et forslag til et nytt regjeringskvartal:

Alt utenom Finansdepartementets vakre bygning rives. Hovedblokken i ca. 90 etasjer kalles Frihetstårnet som sentrum for det norske samfunn med en symbolmettet oppadstrebende arkitektur. Dette tårnet vil nesten ikke sees fordi det dekkes med enveis speil og vil speile himmelens mange vakre skiftninger.

Utstillingsrom for norsk kultur

Glasstårnet hviler på et fundament inspirert av Nidarosdomens vestside, i sort marmor med karnapper med plass til skulpturer av de mest betydelige personer i norsk historie. Store blyglassvinduer reflekterer et storslagent rikt utsmykket rom på innsiden til forskjellige tilstelninger. Utsmykningen vil bære preg av norsk natur og historie og være et utstillingsrom for norsk kultur, kunst, historie og teknologi.

afp000649269.jpg

Høyblokken vil romme flere departementer, med Statsministerens kontor på toppen. Utenfor statsministeren vil det være en stor terrasse hvor hun kan ta med statsledere for å se den spektakulære utsikten, men også med rom for store representative selskaper både ute og inne.Over Statsministerens kontor vil det være terrasser hvor folket kan nyte utsikten. Symbolfunksjonen er at folket troner over statsministerens hode. Det blir egne heiser hit med sikkerhetskontroller på bakkeplan. Solcellepaneler gir strøm til kunstferdig belysning om natten.

Vannspeil

Rundt bygningen er det vannspeil som en vollgrav så folk ikke kommer for nær bygningen. I dette vannspeilet troner også en kuppel i gull på vestsiden som en kontrast til den svarte marmor, hvor det er tenkt en stor konsertsal hvor man i tur kan invitere alle ledende orkestre i verden til symboltunge konserter. Den er også møtesal for store politiske og vitenskapelige kongresser av internasjonalt format. Man kan i forbindelse med Nobels fredspris utvikle et stort internasjonalt fredssymposium hvor man tar opp spørsmål om fred og frihet med statsledere, for å markere Norge som en aktivt fredsarbeidende nasjon.

For å effektivisere og modernisere hele statsapparatet og få sårt tiltrengt plass, bygges det flere høyhus på ca. 40–50 etasjer som støtte til Frihetstårnet, som vil romme resten av departementene. Alt blir samlet rundt regjeringskontorene i den nye høyblokken, med adkomst gjennom tunneler i kjelleren mellom alle bygninger for de mange og daglige møtene som går på tvers av departementene.

Et av de markante høyhusene kan bli kalt Kongetårnet, som også er dekket med sort larvikitt med en liten kuppel i gull på taket. På andre siden ligger Dronningtårnet som er en gullbelagt bygning med en vridd og spektakulær utradisjonell arkitektur. Mellom disse to tårn ligger mindre bygninger hvor det er en flat bygning med trær og gress på taket som natur, for å gi luft til Frihetstårnet, men symboliserer også betydningen av norsk natur i kulturen.

Mammut

Det er fontener og skulpturer på de store gressflatene omkring hvor det troner en stor mammut i ca. 15 meters høyde med rom inni til et visningssenter for ny teknologi med inngang fra benene. Dette skal være spesielt tilrettelagt for barn og ungdom for å vekke interesse for fremtid, utvikling og kunnskap, og kan brukes som ekskursjon for skoleklasser. Mammuten er det største dyr som har levd i Norge og er minst 43.000 år gammelt. Det symboliserer det gamle ved Norge og dets historie og bør brukes som et nasjonaldyr.

Ellers er de åpne gressplenene rundt bygningene fylt med store og mindre utendørs sjakkspill, bocciabaner, kasser med legoklosser, små utekaféer, utendørs musikkscene.