Debatt

Man skal tåle uenighet, men ikke personsjikane eller hets. Elever har rett til et trygt skolemiljø

 • Innleggsforfatterne signerer nederst i teksten
Om lag like mange elever i videregående skole forteller at de blir mobbet av læreren sin som av medelever, skriver innleggsforfatterne.

La kapittel 9A virke!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste ukene har det blitt stilt spørsmål til Opplæringsloven kapittel 9A, og da særlig ved §9A-5, «skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenker ein elev».

Hvorfor trengte vi en egen paragraf i Opplæringsloven som omhandler voksne som krenker elever? De aller fleste elever har det bra og stort sett alle lærere er trygge og gode formidlere. Likevel er det slik at om lag like mange elever forteller at de blir mobbet av læreren sin som av medelever (på videregående skoler i Norge).

Elever får beskjed om «dette er kanskje litt vanskelig for deg» eller «hvis du ikke forstår dette, så har ikke du noe her å gjøre». Det å bli latterliggjort, forskjellsbehandlet, oversett eller utsatt for et negativt kroppsspråk er eksempler på hva elever kan synes er vanskelig. Vi opplever at elever i større grad velger ikke å si noe heller enn å melde fra.

Les også

Skolene har ikke råd til å miste dyktige lærere ved at de får roller som krenkere eller mobbere

Varsling er en del av skolens dokumentasjonsplikt

Hvis skolen mistenker eller har kunnskap om at en ansatt krenker en elev, så må skolen etter §9A-5 varsle skoleeier og undersøke saken. Situasjoner der voksne krenker elever er vanskelige for eleven, men også krevende for skolen. En rektor ytret det slik: «Når jeg har jobbet sammen med et menneske i mer enn ti år, da er jeg inhabil.»

Det å løfte saken til skoleeier kan styrke profesjonaliteten i håndteringen – fra person til sak. Varslingen er en del av skolens dokumentasjonsplikt. Dokumentasjon er viktig, fordi det finnes tilfeller som ikke blir håndtert. Etter at undersøkelser er gjort, må man sette inn tiltak som er tilpasset situasjonen. I noen tilfeller vil en konfliktløsende samtale være et tilstrekkelig tiltak, andre tilfeller er så alvorlige at det må opprettes en personalsak.

Hvilke tiltak og reaksjoner som er aktuelle, styres av arbeidsrettslige regler. Undersøkelser etter §9A-5 er i seg selv ikke en personalsak. Noen ansatte i Skole-Norge opplever at denne paragrafen utfordrer deres handlingsrom og ytringsfrihet. Det må vi ta på alvor.

Les også

Aftenposten mener: Skolen trenger en bedre ytringskultur

Stå i uenighet på en respektfull måte

God forebygging kan være at skoleeier setter §9A-5 på dagsordenen. Skolene må være i forkant. Det å snakke om at voksne krenker elever kan ikke være tabubelagt. Det må legges opp til en grundig drøfting blant elever og ansatte i skolen, slik at en sikrer felles forståelse og trygghet omkring praktisering av regelverket.

I debatten har ansattes rettigheter blitt satt opp mot elevers rettigheter. Det mener vi elev,- lærling- og mobbeombudene ikke er nødvendig. Et prinsipp for god ytringskultur er å stå i uenighet på en respektfull måte. Selv om innholdet er kritisk, kan formen være vennlig og konstruktiv.

Man skal tåle uenighet, men ikke personsjikane eller hets. Dette går begge veier, men du bør være særlig varsom om du er i en maktposisjon. Skolene må i alle ledd utvikle en kultur der det er greit å si ifra. Det er mulig å få til et godt skolemiljø der elevenes rettssikkerhet blir ivaretatt samtidig som tilliten til lærere og rektorer ivaretas.

 • Andreas Nilsson og Janne-Marie Myrås (elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus)
 • Anette Wessel (elev- og lærlingombud i Buskerud)
 • Anita Lervoll (elev- og lærlingombud i Troms)
 • Bodil Jenssen Houg (mobbeombud i Buskerud)
 • Dignora Lise Løddesøl (elev – og lærlingombud i Aust-Agder
 • Einar Buø (mobbeombud i Vest-Agder)
 • Geir Eidsvåg (elev- og lærlingombud i Vestfold)
 • Gunhild Solem (mobbeombud i Rogaland)
 • Henrikke Bugdø-Aarseth (elev-, lærling- og mobbeombud i Østfold)
 • Jon-Halvdan Lenning (mobbeombud i Troms)
 • Kjerstin Lundgård (elev- og lærlingombud i Oppland)
 • Kjerstin Owren, (mobbeombud i Oslo)
 • Lasse Knutsen (elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland)
 • Magnus Bekkevold (mobbe-, elev- og lærlingombud i Telemark)
 • Mari-Kristine Morberg (mobbeombud i Hordaland)
 • Melinda Jørgensen (elev- og lærlingombud i Oslo)
 • Sigrid Isdal (elev- og lærlingombod i Hordaland)
 • Tove Regine Stranden (elev- og lærlingombod i Møre og Romsdal)
 • Brede Skogmark (elev- og lærlingombud i Hedmark)

Les mer om

 1. Mobbing
 2. Ulsrud-saken
 3. Skole og utdanning