Debatt

Er graviditet en sykdom? | Margret Hagerup

  • Margret Hagerup
    firebarnsmor og stortingspolitiker (Høyre)
Selvsagt må det være lov å være sykmeldt selv om du er gravid, men ikke fordi du er gravid, skriver innleggsforfatteren.

Skal vi gå på jobb med det som er friskt, eller skal vi bli hjemme med det som er sykt?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har vært heldig og har kunnet jobbe gjennom alle mine fire svangerskap. Mange sier det er en bragd, mens andre ser på det som helt normalt. Jeg er enig med den siste gruppen.

Graviditet er ingen sykdom, men det er ingen selvfølge at alle tenker sånn. Jeg har flere ganger måttet «kjempe» for retten til å kunne gå på jobb og har måttet rettferdiggjøre valgene mine.

Folk rundt meg ga ofte uttrykk for at jeg ikke prioriterte mitt ufødte barn ved å velge å jobbe.

Margret Hagerup.

Mange gravide kvinner mener faktisk at man har fortjent litt fritid i god tid før fødselen.

«Det er ingen som takker deg i etterkant» og «du må tenke på deg selv nå» er gjengangere, spesielt i kommentarfeltene i sosiale medier.

En verden hvor normalen blir sykmelding ved graviditet synes jeg er en fallitterklæring. Velferdsstaten blir svekket dersom vi ikke får snudd denne oppfatningen.

Bebyrdet og tung

Gravid kommer av latinske «gravidus», eller «gravis», og betyr bebyrdet, tung. Det kan jeg skrive under på at er en god beskrivelse. Enkelte dager kunne det vært godt å holde sengen, gravid eller ikke, og det er ofte holdningene våre som styrer valgene.

Skal man gå på jobben med det som er friskt, eller holde seg hjemme med det som er sykt?

I en normal hverdag anses det som positivt at jeg trener og tar vare på helsen min. I den gravide hverdagen har jeg inntrykk av at det ville det vært best om jeg lå i sengen, innpakket i bomull og helst fikk maten intravenøst, slik at jeg slapp å tygge den selv.

Jeg hører stadig hvordan fravær forklares, både i arbeid og politikk, med at «hun er jo gravid».

Punktum. Ingen videre spørsmål. Hun er gravid og derfor fraværende. Ingen spørsmål om funksjonsevne, kun konstatering av tilstand.

Graviditet blir en sykdom, på lik linje med influensa og omgangssyke.

Smerte som kulturelt betinget

Her har vi som samfunnsaktører en jobb å gjøre. Vi må begynne å snakke om graviditet som en tilstand, ikke en sykdom. Holdninger og kultur spiller en vesentlig rolle, ikke minst det vi sier og hva vi faktisk gjør.

Det er visstnok slik at smerte er kulturelt betinget og at sykdomsforståelse er et av de kulturelle særtrekkene som vanskeligst lar seg endre. Dette gir utfordringer for den «syke», men også for behandlingspersonellet og dem som står rundt.

Les også

  1. Tre møter med jordmor holder gravide i jobb

  2. Flinke piker blir syke. Dyktige damer lærer seg å prioritere.

Selv om svangerskap ikke er noen sykdom, kan det medføre at man i kortere eller lengre perioder må sykemeldes som følge av plager som oppstår, eller at det er reell fare for det ufødte barnet.

På dette området har fagpersoner betydelig kunnskap og erfaring å komme med. De kan for eksempel raskt konkludere med at sex i et svangerskap ikke er til skade for fosteret, så lenge det er et normalt svangerskap. Denne informasjonen kunne spart mange for lange diskusjoner på sosiale debattfora – og sannsynligvis ført til mer sengehygge for flere.

Finnes et normalt svangerskap?

Det er viktig at vi avklarer dette for å kunne redusere sykefraværet blant gravide. Vi må ha en felles forståelse av hva som er normalt og hva som eventuelt er grunnlag for sykmelding. Vi må tørre å snakke om dette.

Jeg burde kanskje vært sykmeldt store deler av mine tilsammen 40 måneder i gravid tilstand. En mindre sosial partner og energisk mor enn meg skal en lete lenge etter. Jeg gikk tidlig til sengs og var kun med på de få private aktivitetene jeg orket. Jeg måtte prioritere kropp og baby i alle ledige øyeblikk jeg hadde gjennom hverdagen.

Vi må ha en felles forståelse av hva som er normalt og hva som eventuelt er grunnlag for sykmelding

Sånn må det også være, for liv og lære kan ikke alltid følge logikken til enkelte deltagere i «Luksusfellen»: I en episode forklarte en betuttet deltager sin 50 prosent støtte fra NAV med at han måtte ha dette for å kunne tilbringe mer tid med sin partner, som jobbet kveldsskift.

Jeg har nok dratt dette innlegget langt i å mistenkeliggjøre mange av mine gravide medsøstre. I det virkelige liv er det alltid flere nyanser.

Selvsagt må det være lov å være sykmeldt selv om du er gravid, men ikke fordi at du er gravid. Vi må ikke glemme at en stor andel av fraværet er normert, et resultat av våre holdninger og de valgene vi tar.

Jeg gjentar derfor spørsmålet: Skal vi gå på jobb med det som er friskt, eller skal vi bli hjemme med det som er sykt?


På Twitter: @n00binnen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Svangerskap
  2. Sykdom