Michelet oppkaster seg til moralsk dommer over folk som reddet 800 forfulgte fra nazistene | Hilde Vesaas

  • Hilde Vesaas
    Forfatter og lektor
Alf Pettersen (bildet) ledet hver eneste transport fra Oslo til Sverige under operasjonen høsten 1942 for å hjelpe flyktninger ut av landet. Marte Michelet rakker ned på hans motiver og integritet, skriver forfatteren av boken «Carl Fredriksens Transport».

Hun overser detaljer som ikke passer med hennes versjon og drar kildematerialet i den retning hennes egen fortolkning krever.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter å ha drevet illegalt arbeid under hele okkupasjonen og gjennom seks uker stått som leder av transportene som reddet godt over 800 forfulgte mennesker fra nazistene, unngikk Alf Pettersen som ved et under Gestapos arrestasjon. Den 14. januar 1943 rømte han sammen med andre sentrale medarbeidere i sikkerhet i Sverige. Rolf Syversen, som skjulte forfulgte jøder i sitt gartneri, reiste ikke og ble arrestert og henrettet. Operasjonen Carl Fredriksens Transport var over.

Marte Michelets nye bok Hva visste hjemmefronten? vekker debatt. Ingen er uenig i at det er bra at flere nyanser av hendelsene under andre verdenskrig kommer frem. Å henge ut enkeltpersoner som ikke lenger kan forsvare seg, er imidlertid ingen god metode for historieskrivning.

Marte Michelet kaller min bok Carl Fredriksens Transport Den ukjente historien om krigens største heltedåd en ren hyllest, og skriver at hun ønsker å rive ned det hun kaller «glansbilder». Like fullt gjør hun det samme som hun kritiserer andre krigs- og okkupasjonshistoriekronikører for: I den hensikt å konstruere ett bestemt narrativ overser hun viktige detaljer når de ikke passer med hennes versjon og drar kildematerialet i den retning hennes fortolkning krever.

Les også

Les Aftenpostens anmeldelse av Michelets bok: Provoserende og godt om hjemmefronten og jødene

Mistenkeliggjøring

I svartmalingen av Carl Fredriksens Transport komme Michelet med særlig grove beskyldninger mot Alf Pettersen. Basert på rene spekulasjoner ønsker hun å skape et bilde av en mann som kjørte flyktninger for å berike seg. «Dersom planen hans var å fortsette å kjøre flyktninger for penger, var det utvilsomt et gunstig sted å være ansatt.», skriver hun om hvorfor Pettersen tok seg arbeid i Transportformidlingen.

I virkeligheten tok han seg arbeid her fordi han trengte inntekt og for å unngå å komme i Statspolitiets søkelys. De var spesielt oppmerksomme på oppsagte politimenn. Lenge før han ble avskjediget for manglende vilje til å innordne seg, var han blitt suspendert fra sin stilling. Flere måneder lå han da i dekning, men fortsatte losarbeidet.

Gjennom sine kontakter og lokalkunnskaper hadde han tidligere etablert en velfungerende rute for illegal varetransport. Milorg så det geniale i Pettersens rute; via den kunne flyktningene kjøres nesten helt inn i Sverige. De beordret Alf til å sette i gang.

Alf Pettersen ledet transportene som reddet hundrevis av flyktninger over til Sverige. Her er hans håndtegnede kart.

Michelet som moralsk dommer

Michelet overser viktige forutsetninger. Isteden insinuerer hun at han skal ha tatt imot uforholdsmessige store pengesummer, blant annet fra familien London som ble reddet over av Alf Pettersen i to omganger denne høsten. Familien London har selv aldri gitt uttrykk for noe annet enn sin dype takknemlighet.

Pettersen var leder på hver eneste flyktningtransport fra Oslo til Sverige under denne seks uker lange aksjonen, nesten tredve turer i alt. Fem netter i uken dro han av gårde i stupmørket med elendige biler på dårlig drivstoff. Rundt neste sving kunne bilene bli stanset og anholdt av ambulerende politi eller okkupasjonsmaktens kontroller. Underveis måtte han holde sine egne og sjåførens nerver i sjakk. De førti forfulgte som satt skjelvende av kulde og nerver under presenningen på bilene, var hans ansvar.

Dette innebar også noen pinefulle timer for dem som ventet hjemme. For Pettersens og Syversens del gjaldt det deres gravide koner. Michelet stiller seg tvilende til at graviditeten gjorde Alf nølende til å gå for fullt inn i dette. Hun gjør i det hele tatt det hun kan for å rakke ned på hans motiver og integritet. Selv oppkaster hun seg til moralsk dommer over mennesker som satte liv og helse på spill.

Les også

Michelets bok om Hjemmefronten og jødene er et faglig og etisk forfeilet prosjekt | Arnfinn Moland

Urettmessig om utpressing

Carl Fredriksens Transport var et stort nettverk med mange impliserte. De fleste sjåførene maktet kun én tur, og de forlangte å få skikkelig betalt. Bilene brøt stadig sammen. Mer enn en gang sto Alf klar med lasteplan fulle av livredde flyktninger som likevel ikke kom av gårde. Dette skjedde minst like ofte som følge av materialsvikt som fordi norske motstandsfolk hadde forrang.

Alf selv ga uttrykk for hvor forferdelig denne situasjonen var – å måtte la flyktningene vente ytterligere noen nerveslitende timer på transport. Men han måtte bøye seg for Milorgs ordre.

Jeg skal ikke påstå at det ikke kan ha forekommet at noen av hjelperne i det store apparatet rundt Carl Fredriksens Transport tok seg godt betalt av mennesker i en fortvilet situasjon. Men å fremholde at Alf og andre i førstelinjen jevnlig drev med utpressing og at profitt skal ha vært en viktig beveggrunn for dem som gikk inn i og gjennomførte operasjonen, er grovt og urettmessig.

Michelet leser med egne briller

I Feldmann-saken (1947) ble to grenseloser som hadde drept et jødisk ektepar de skulle føre over grensen i 1942, frikjent for drapene. Sakens utfall har fått mye kritikk. Michelet bruker den til å redusere Alf Pettersens ettermæle ytterligere og hevder at Alf skal ha uttrykt sympati med drapsmennene.

Marte Michelet har utfordret etablerte sannheter om motstandsbevegelsen og jødedeportasjonene i sin nye bok.

Her leser Michelet med sine helt egne briller. Alf vitnet mot grenselosene og bisto dessuten vesentlig i etterforskningen (noe Michelet glatt hopper over). For dette ble han lønnet med åpen sjikane og latterliggjøring i rettssalen og ble lenge uglesett i tidligere hjemmefront- og grenselosmiljøer. Pettersen sluttet i mange år helt å snakke om sine erfaringer under okkupasjonen. Han sa selv at Feldmann-saken hadde vært en enda større påkjenning enn de ekstreme transportene. Marte Michelets bok føyer seg inn i rekken av den urettferdige behandling hans innsats har fått.

Les også

Les Michelets tilsvar til Arnfinn Moland: Hvem eier historien om krigen? | Marte Michelet

Vanlig holdning til jøder

I mine og mange andres øyne er og blir deltagerne i Carl Fredriksens Transport helter. Når det gjaldt holdningen til jøder, var de sannsynligvis hverken bedre eller verre enn det som var vanlig på 1940-tallet i Norge. Men under de grusomme forfølgelsene vinteren 1942–43 satte de alt inn og berget livet til over 350 jøder og enda flere motstandsfolk.

Hilde Vesaas er forfatter av boken «Carl Fredriksens Transport» om operasjonen for å frakte motstandsfolk og jøder til Sverige høsten 1942. Hun er grandniese av Alf og Gerd Pettersen som var sentrale i transporten.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.