Debatt

Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden? Spørsmålet bør stå øverst på agendaen i alle partiene.

  • Heidi Nordby Lunde
    stortingsrepresentant (H), andre nestleder, arbeids- og sosialkomiteen
Det er kun de to regjeringspartiene som i dag ser ut til å ta utfordringene innover seg og nødvendigheten av omstilling på alvor, skriver Heidi Nordby Lunde (H).

Utfordringene Norge står overfor er formidable

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skriver at en ny rapport viser at en av tre norske jobber kan bli automatisert og forsvinne de neste tyve årene. Dette skjer samtidig som vi får en stadig eldre befolkning, og selv om oljenæringen fortsatt vil ha stor betydning, vil den ikke lenger være en motor for vekst.

Allerede i 2013 slo Perspektivmeldingen fast at den sosialdemokratiske velferdsstaten ikke var bærekraftig.

Debatten om hvordan vi skal ruste Norge for fremtiden burde være øverst på agendaen i alle de politiske partiene. Det er den ikke.

Problemer vi ennå ikke vet om

I India velger en sjettedel av studentene ingeniørvitenskap og teknologi ved høyere utdanning. De ti prosent smarteste av disse utgjør flere enn alle norske studenter på høyere utdanning til sammen.

Selv var jeg russ i 1991, to år etter at muren falt i Berlin og hele det europeiske kartet forandret seg politisk og geografisk.

Dette var omtrent samtidig som den første webserveren kom på lufta, og det vi i dag kjenner som Internett ble gjort tilgjengelig for alle.

I det jeg var ferdig med grunnskole og videregående ble altså den teknologien som skulle muliggjøre mine fremtidige arbeidsplasser oppfunnet. I 2013 jobbet over 90.000 mennesker innen IKT i Norge, og teknologien legger grunnlaget for langt flere.

Vi skal altså utdanne barna våre til jobber som ennå ikke eksisterer, ved å bruke teknologi vi ennå ikke har funnet opp, for å løse problemer vi ennå ikke om. Tenk over den setningen.

Vil mangle 150 milliarder i 2060

Utfordringene Norge står overfor er altså formidable. Gjør vi ingenting eller forsøker å bevare det bestående, vil den norske sosialdemokratiske velferdsstaten slik den er i dag mangle 150 milliarder kroner i 2060. Dette altså samtidig som oljeinntektene går ned, og arbeidsplasser forsvinner.

Det er kun de to regjeringspartiene som i dag ser ut til å ta utfordringene innover seg og nødvendigheten av omstilling på alvor.

Det eneste vi hører fra Arbeiderpartiet er reversering av de relativt moderate endringene Høyre og FrP-regjeringen gjør for å ruste Norge for framtida.

Under stortingsdebatten om nasjonalbudsjettet i desember i fjor angrep Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen regjeringens moderate endringer med at Høyre spilte «upopulært, men nødvendig»-kortet når det «overhodet ikke var grunnlag for det». Vi vet fortsatt ikke hva Arbeiderpartiet skal gå til valg på i 2017, men ansvarlighet er det åpenbart ikke.

Arbeiderpartiet brukte ikke handlingsrommet

Arbeiderpartiet hadde i regjering det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt.

I stedet for å bruke handlingsrommet til nødvendige omstillinger, har offentlige utgifter nærmest blitt fordoblet uten at dette gir andre synlige resultater enn økt pengebruk.

Eksempelvis bruker Norge mer penger og har flere lærere enn de fleste land, men produserer bare gjennomsnittlige resultater og har høyt frafall. Dette er de samme elevene som skal konkurrere med India på teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

Kunnskap fremfor frukt

Seniorrådgiver Anders Ekeland ved Statistisk sentralbyrå er én av forskerne bak rapporten. Han sier til Aftenposten at utdanning i større grad vil bli nøkkelen til jobber.

Forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er særlig synlig i skolepolitikken, der regjeringen prioriterer lærerløft og kunnskap fremfor frukt på skolen. Arbeiderpartiet får ikke uventet støtte fra fagforeningene når Unio-leder Anders Folkestad beskyldte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for «mattehysteri».

Grunnleggende mattekunnskaper er ikke bare en forutsetning for å konkurrere på teknologi og vitenskap.

Skal du bli frisør, snekker eller sykepleier, må du ha grunnleggende ferdigheter i prosentregning og dosering.

Rundt halvparten av sykepleierstudentene stryker i medisindosering, som i verste fall kan koste liv, og kunnskapsministeren beskyldes for mattehysteri?

Norge trenger en ny retning

I åtte år med rødgrønn regjering fikk vi høre om historiske høye bevilgninger i nesten alle sektorer, som om det i seg selv var et resultat.

Den eneste sektoren som ikke ble tilgodesett var forskning og innovasjon, to av de faktorene som er sentrale for bærekraftig vekst og velferdsutvikling. Norge trenger en ny retning som bygger opp under et konkurransedyktig norsk næringsliv.

Nettopp dette er forutsetningen for et bærekraftig velferdssamfunn, der de som kommer etter oss arver et sterkt sosialt sikkerhetsnett som tar vare på de som trenger det mest.

Er det noe finanskrisen i Europa har vist oss, er det at uten reformer får vi en vaklende velferdsstat som forsøker å være alt for alle, men ender opp med å svikte de som trenger den mest.

Vi har klart omstillinger før

Norge har klart omstillinger før. Sammen med resten av verden brukte vi mulighetene teknologiseringen av samfunnet ga oss i overgangen til moderne tid. Vi omstilte Norge til oljealderen omtrent samtidig som verftsindustrien måtte kutte tusenvis av arbeidsplasser.

Men selv om vi har klart omfattende omstillinger før, er forutsetningene svært endret. Nå har vi en stor offentlig sektor og velferd som skal finansieres samtidig som vi får en stadig eldre befolkning og inntektene fra oljen går ned.

Tap av arbeidsplasser i oljenæringen er begynnelsen på en langvarig omstilling. Debatten om endringene opposisjonen mener det «overhodet ikke er grunnlag for» må tas nå, ellers skusles Norges muligheter bort.

Les også

  1. Én av tre norske jobber kan bli digitalisert

  2. «Kloke hoder er klare til å ta vare på samfunnet»

  3. Omstilling krever endringer i arbeidslivet

Les mer om

  1. Debatt