Debatt

Trygg oppvekst for alle

  • Bente Stein Mathisen (H) leder for Nordisk råds utvalg for velferd i Norden
  • Bengt Morten Wenstøb (H) medlem i Nordisk råds utvalg for velferd i Norden
Torshov transittmottak har enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Det er mulig å bli enige om å hjelpe barn som kommer hit alene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nordisk råd har klart det ingen parlament i Norden ser ut til å klare, nemlig å sette politisk uenighet til side for å finne løsninger som tar utgangspunkt i barnas beste. FNs barnekonvensjon forplikter landene våre til å gi barn en så trygg oppvekst som mulig – uavhengig av hvordan de har havnet innenfor våre landegrenser.

På samme måte som foreldre må legge til side stridigheter seg imellom til det beste for barna, må også de nordiske regjeringer og parlament legge uenigheter til side for å hjelpe barn på flukt. Nordisk råd har fremmet ni konkrete tiltak til de nordiske regjeringer som skal bedre situasjonen. Vi vil blant annet ha ned ventetiden for saksbehandlingen, uavhengig aldersvurdering og nye rutiner for trygg utvisning.

Ulike politiske ståsted, men felles verdier

Forslaget er utarbeidet av utvalget for velferd i Norden. Vi består av medlemmer som spenner innvandringspolitisk fra Sverigedemokraterna og Sannfinlenderne på den restriktive siden, og til den ytterste venstre fløy. Likevel har vi klart å bli enige om tiltak som vil bedre situasjonen til barn som søker asyl i våre land.

Selv om medlemmene i utvalget har ulike politiske ståsted, er vi enige om at alle under 18 år som oppholder seg i Norden, har krav på en god og trygg oppvekst, og at barns rettigheter – slik de står beskrevet i FNs barnekonvensjon – skal respekteres i samtlige nordiske land.

Det som først og fremst kjennetegner det nordiske samarbeidet, er respekt og tillit på tvers av nasjonale og politiske skillelinjer. Det betyr at vi ikke kaster bort tid på å tolke hverandre i verste mening, men heller bruker tiden på å lytte etter fellesnevnere. Denne tilnærmingsmåten gir resultater.

Se enkeltmennesket – ikke flyktningstrømmer

Eksempelvis er det ikke urimelig at barns rettigheter kun skal gjelde barn. Når Sverigedemokraterna presiserer at det er viktig at voksne mennesker ikke skal ende opp i mottak for mindreårige i Norden, så er det ingen grunn til å mistenkeliggjøre reservasjonen kun fordi den ytres av et innvandringskritisk parti.

Under et besøk på et asylmottak for mindreårige ble det samme utsagnet ytret av de ansatte, som opplevde det som vanskelig å motta brukere som helt tydelig tilhørte en høyere aldersgruppe. Barn på flukt er sårbare, og voksne menn som lyver på alderen, hører ikke hjemme i boliger som skal være trygge for barn. Det kan vi være enige om, fremfor å sitte fast i diskusjonen om hvilke motiver som eventuelt ligger bak.

Dette dreier seg om å finne løsninger til det beste for barn under 18 år som kommer alene til våre land fra hjemlandet sitt – ikke om å tviholde på partipolitiske standpunkter. Vi ber de nordiske regjeringer om å se enkeltmennesket – ikke flyktningstrømmer. Vi har en stolt humanistisk arv og tradisjon i Norden. Tiden er inne for å legge uenighetene til side til fordel for våre felles verdier.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Nye påstander om at Listhaug misbruker asylbarn-forskning

  2. Megaregning venter hvis ikke asylbarna får god skolegang

  3. Advarer kraftig mot at asylbarn bare skal få midlertidig opphold

Les mer om

  1. Asylmottak
  2. FNs barnekonvensjon
  3. Barn og unge
  4. Oppvekst