Debatt

Dumpingen av sjømatnæringen

  • Inger-marie Sperre

Førdefjorden er i dag en nasjonal laksefjord der det i enkelte områder ikke er tillatt med havbruk fordi man mener at det skal gi villaksen ekstra vern. Den mest miljøvennlige formen for husdyrproduksjon, lakseoppdrett, er altså forbudt – men myndighetene mener nå det er greit å bruke den samme fjorden til avfallsplass, skriver artikkelforfatteren. Foto: Haraldsen, Willy

Med myndighetenes velsignelse er Førdefjorden nå godkjent som avfallsplass.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En billig løsning for gruveindustrien, men for sjømatnæringen og folk langs fjorden kan vedtaket bli svært kostbart.

Sist uke ble det kjent at Regjeringen åpner for sjødeponi av gruveavfall i deler av Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vedtaket viser at gruveindustrien prioriteres foran sjømatnæringen.

Regjeringen kan neppe ha forstått den egentlige sprengkraften i vedtaket.

Omtalt i The Guardian

Det er dessverre svært illustrerende at allerede samme dag som næringsminister Monica Mæland (H) kunngjorde beslutningen, ble saken omtalt i The Guardian.

Inger-Marie Sperre. Foto: privat

Verdens nest mest leste engelskspråklige nettavis kunne fortelle det oppsiktsvekkende at norske myndigheter tillater dumping av seks millioner tonn gruveavfall i en fjord – hvert år i 50 år fremover.Videre at godkjenningen er stikk i strid med råd fra havforskerne som er bekymret for livet i fjorden, og at miljøbevegelsen raser.

Omdømmetap

The Guardian alene har åtte millioner lesere i uken, 35 millioner i måneden. Dette er lesere som vil vite at sjømaten de spiser er trygg og sunn, noe laks og annen fisk fra Norge selvfølgelig er.

Dette er forbrukere som fra før elsker norsk fisk og vet at den kommer fra kalde og klare farvann i naturskjønne Norge.

Alt dette er viktige og riktige verdier, men tvilen om det faktisk er slik kan være sådd.

Det er for tidlig å konkludere. Men et omdømmetap for norsk sjømat kan oppstå lenge før de første grammene av mineralet rutil fra Engebøfjellet har sett dagens lys, og før de første tusen tonn med slam har kvalt noe som helst liv på fjordbunnen.

Et slikt tap kan vise seg både kostbart og krevende å rette opp.

I dette bildet er det uvesentlig hvem som har rett, havforskerne eller politikerne. Om så gruveavfallet viser seg ikke å utgjøre noen faktisk trussel, så kan skaden likevel være et faktum for sjømatnæringen.

Stor verdiskaping i dag

Regjeringens ja til avfallsdeponering begrunnes med behovet for mer næringsutvikling, arbeidsplasser og ny verdiskaping basert på norske ressurser.

Det er forståelig at ulike hensyn ofte må veies mot hverandre, men denne gangen er konklusjonen blitt feil.

Det som settes på spill er dyrebart.

I realiteten prioriterer Regjeringen gruveindustrien foran sjømatnæringen, en næring som har et evighetens perspektiv og allerede i dag skaper store og økende verdier.

De lokale havbruksbedriftene i området omsetter for 400 millioner kroner i året, og for 2014 kommer disse til å betale ca. 75 millioner kroner i skatter og avgifter til det offentlige. Dette inkluderer skatt fra ansatte og eiere – med andre ord en betydelig lokal verdiskaping. I tillegg kommer leverandørbedriftene som også lever av havbruksproduksjonen.

Alle er de virksomheter som til syvende og sist er helt avhengig av at fjorden er ren og at de som skal kjøpe fisken forstår at den faktisk er det.

De norske fiskeri— og havbruksbedriftene er i dag underlagt svært strenge miljøkrav og reguleringer, og står samtidig for noe så sjeldent som en lønnsom og subsidiefri distriktsnæring.

Fra vern til avfallsplass

Paradoksene står i kø i denne saken.

Førdefjorden er i dag en nasjonal laksefjord der det i enkelte områder ikke er tillatt med havbruk fordi man mener at det skal gi villaksen ekstra vern.

Den mest miljøvennlige formen for husdyrproduksjon, lakseoppdrett, er altså forbudt – men myndighetene mener nå det er greit å bruke den samme fjorden til avfallsplass.

Dette er en grell illustrasjon av hvor ulikt to næringer kan bli behandlet på politikernes bord.

Regjeringen har påtatt seg et enormt ansvar i denne saken, også fordi man ikke har fulgt faglige råd og advarsler fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og tidligere uttalelser fra Miljødirektoratet.

Sjømatnæringen må nå sette seg grundig inn i utslippstillatelsen som gis. Dersom det er riktig som Regjeringen sier at dette er «verdens strengeste» i sitt slag, må det medføre stans i avfallsdumpingen dersom vilkårene brytes eller overvåkingen av utslippene viser skadelige effekter.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også

  1. Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere

  2. Regjeringen får kjeft av miljøvernere etter ja til omstridt sjødeponi

  3. Naturvernforbundet: Ber EØS-vaktbikkje om hjelp til å stoppe gruvedumping i Førdefjorden

  4. Politisk gruveslam

Les mer om

  1. Debatt
  2. Miljøvern