Avlyst eksamen. Ingen fraværsgrense. Russefeiring i fri flyt. Politikerne må få skolen på rett spor.

  • Helle Christin Nyhuus
    Helle Christin Nyhuus
Vi er glade for at flombelysningen nå er satt på russefeiringen. Vi ønsker ikke å forby den, men vi trenger at det tas grep, skriver innleggsforfatteren.

Vi trenger noen voksne i rommet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Hvorfor skal elevene ta læring alvorlig når myndighetene ikke ser ut til å gjøre det», spør kommentator Therese Sollien i Aftenposten 23. april.

Gjennom mange år har lærere advart om halvtomme klasserom så fort man bikker mai måned, og om elever som ødelegger for egen læring straks russedressen er tatt på. Eneste form for «regulering» har vært fraværsgrense og eksamen.

Da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avlyste eksamen, forutsatte hun at tiden frem til sommeren skulle brukes til å fylle kunnskapshull.

En god intensjon, men nærmest umulig å gjennomføre i praksis.

Vi antar at grunnen til at Brenna er musestille nå, er at hun ser at det ikke hjelper med gode intensjoner.

Hjerteskjærende historier fra russeforberedelsene

Som i arbeidslivet trenger skolen og elevene noen konkrete krav og regler å forholde seg til for både oppmøte og oppførsel. Når det gjelder det sistnevnte, så har de siste ukenes medieoppslag sjokkert.

Flere unge har formidlet hjerteskjærende historier fra russeforberedelsene som har utviklet seg til å bli rene realityserier.

Flere unge har formidlet hjerteskjærende historier fra russeforberedelsene

Det er høyt press for å holde seg inne med de riktige medelevene, høyt pengeforbruk og utvelgelsesprosesser hvor man kan ende opp uten venner.

Disse «forberedelsene» ligger utenfor det skolen regulerer, og har utviklet seg under radaren uten voksnes inngripen.

Tør ikke å røre noe som er en privat feiring

Den politiske måten å løse utfordringene med russefeiringen på har vært å skyve det vekk fra skolen.

Arrangementene er flyttet ut av skolegården. Russefeiringen er privatisert og kommersialisert. Politikerne tør ikke å røre noe som er en privat feiring.

Men selv om feiringen er privat, blir konsekvensen at den stjeler masse tid og ressurser på skolene.

Tid som i stedet skulle blitt brukt på læring.

For de fleste foreldre kommer det overraskende på, alt det som følger med russetiden. Flere foreldrestemmer er nå til stede og ber om at dette tas på alvor. Dette står jo imot alt politikere ellers står for i sitt eget begrepsapparat om inkludering, fellesskole, å ta vare på elevene og antimobbearbeid.

Må være rammer satt av de voksne

Norsk Lektorlag etterlyser politikere som får skolen på rett spor igjen. Vi trenger noen voksne i rommet.

Vi er glade for at flombelysningen nå er satt på feiringen. Vi ønsker ikke å forby den, men vi trenger at det tas grep. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det må være rammer i skolen satt av de voksne. Erfaringene fra de siste årene må tas på alvor. Det må legges opp til et skoleløp som fordrer jobbing med skole frem til eksamen. Fraværsgrensen må også gjeninnføres.

Trenger en minister som tør å mene noe

Elevorganisasjonen mener ellers mye om eksamen og fraværsgrense. Vi vil utfordre dem til å ta tak i noe som er et stort problem for svært mange som de representerer.

Samtidig trenger vi en kunnskapsminister som tør å mene noe også om den svært uheldige utviklingen.

Vi håper du griper sjansen, Brenna, før musikken fra russebussene etter hvert overdøver stemmene og alt ruller videre.