Tajik brakte selv sikkerhet på banen

Arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik skrev kronikk i Aftenposten tirsdag. Her svarer Trine Eilertsen.

Vi har ikke skrevet at sikkerhet var grunnlaget for at Hadia Tajik fikk pendlerbolig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hadia Tajik skriver i en kronikk i Aftenposten at premisset for saken om hennes pendlerbolig i 2019 er feil – nemlig at hun søkte og ble tildelt pendlerbolig på grunn av sikkerhet. Arbeidsministeren skriver at dette er et premiss Aftenposten selv har konstruert, som hun ble introdusert for første gang i en e-post fra oss.

Det stemmer ikke.

Vi har siden slutten av januar stilt spørsmål og undersøkt bakgrunnen for at hun i 2019 fikk tildelt pendlerbolig i tre måneder.

På spørsmål om hvorfor hun hadde pendlerbolig, har Tajiks apparat fra første stund gjort det klart for oss at det blant annet lå sikkerhetsmessige årsaker bak behovet for en slik bolig. I den første telefonsamtalen med Tajiks rådgiver var sikkerhet svaret vi fikk da vi spurte om boligen.

Dette ble så fulgt opp i en e-post fra vår side, ettersom det var slik de foretrakk å kommunisere. Derfor ser det i korrespondansen ut som om Aftenposten bragte det på banen først.

I en e-post sendt 10. februar skrev Tajik: Når det gjelder leiligheten jeg solgte, og som Aftenposten spør om, så hadde PST i tillegg i lengre tid anbefalt meg å flytte til en pendlerleilighet av hensyn til min sikkerhet.

Det ba vi statsråden om å dokumentere, da vi ikke fant det igjen i søknadsdokumentene. Og, som vi har vist: PST sier de ikke har gitt Tajik råd om å flytte til en pendlerbolig. For PST er ikke pendlerbolig poenget. Det er en annen bolig enn den som er knyttet til sikkerhetsutfordringer de argumenterer for.

Siden har Tajik vist til sikkerhet en rekke ganger overfor oss, også i tilsvaret hun ga til avisen og i sitt innlegg på Facebook.

Vi har ikke skrevet at det var grunnlaget for at hun fikk pendlerbolig. Tvert imot viser vår artikkel at sikkerhetssituasjonen hennes ikke var en del av hverken søknaden eller tildelingen.

Aftenposten har heller ikke gravd i Tajiks sikkerhetssituasjon, som noen synes å tro. Vi har stilt spørsmål ved om sikkerhetsvurderinger gir grunnlag for å få pendlerbolig, da det ikke er et av tildelingskriteriene.

Nei, Tajik kunne ikke bo i egen leilighet når prospektet lå åpent tilgjengelig på internett.

Men innebærer det automatisk at pendlerbolig er svaret? Det er dét vi har undersøkt. Ikke sikkerhetstiltakene rundt Tajik.

Og her svarer altså Stortinget at det ikke er opplagt, noe som er en sak vi mener har nyhetsverdi.