Debatt

Hva er egentlig planen for beredskap ved nye Oslo universitetssykehus?

  • Fem leger ved Oslo universitetssykehus
Direktørene har ikke vist at det er plass til nødvendige funksjoner på Gaustad (bildet), skriver innleggsforfatterne.

Den altfor trange tomten på Gaustad vil gi delt og klart svekket beredskap.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fem direktører og klinikkledere ved Oslo universitetssykehus (OUS) hevder i Aftenposten 23. september at kompetanse og kapasitet knyttet opp mot traumatologi og CBRNE (kjemiske, biologiske, radioaktive, kjernefysiske og eksplosive hendelser) vil samles på det nye Rikshospitalet. Beredskapen skal dermed styrkes. Påstanden er i strid med Helse Sør-Østs (HSØ) beskrivelse av løsningen, som innebærer delt beredskap.

HSØs standpunkt, gjentatt i medvirkningsgruppen for akuttfunksjoner 5. mars og 16. april, er at CBRNE og akutte forgiftninger skal til Aker, i tråd med anbefalingene i Fagfordelingsrapporten.

Hvis OUS-ledernes nye plan er å legge CBRNE til Gaustad, hjelper det dessuten lite hvis de ikke også flytter det kliniske miljøet. Ellers flyttes bare et navn, ikke en beredskap. CBRNE er basert på en omfattende klinisk virksomhet, ivaretatt av et stort akuttmedisinsk fagmiljø som samarbeider tett med miljøene for akutt kirurgi og traumatologi.

Direktørene har ikke vist at det er plass til nødvendige funksjoner på Gaustad, for eksempel akutte forgiftninger. Vår konklusjon er derfor fortsatt at HSØs valg av den altfor trange tomten på Gaustad vil gi delt og klart svekket beredskap.

OUS-ledelsen skal sikre faglig forsvarlige løsninger i nye OUS. Det forutsetter også åpenhet om mangler i egne planer. Den åpne dialogen ledelsen ønsker, må begynne med at de snakker med HSØ og egen prosjektorganisasjon. Totalt forskjellige oppfatninger mellom HSØ og OUS om et så sentralt tema som katastrofeberedskap bidrar ikke til å skape trygghet for hverken pasienter eller ansatte.

De følgende fem ansatte ved Oslo universitetssykehus har signert innlegget:

Nils Oddvar Skaga, overlege, avdeling for anestesiologi

Torsten Eken, overlege og professor, avdeling for anestesiologi

Oda K. Sandli, lege i spesialisering, avdeling for gastro- og barnekirurgi

Erik Høiskar, overlege, avdeling for anestesiologi, Vara foretakstillitsvalgt, Den norske legeforening

Knut Erik Hovda, overlege, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avdeling

Les også

Fem direktører og klinikkledere: Katastrofeberedskapen ved Oslo universitetssykehus vil bestå

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Gaustad
  3. Beredskap