Debatt

Få sjøfugl kolliderer med vindmøller | Harald Dirdal

 • Daglig Leder I Havgul Clean Energy
 • Harald Dirdal

Illustrasjon med Siragrunnen vindpark tegnet inn sett fra Nesvåg. Foto: Havgul clean energy

Ole Mathismoen er Norges mest erfarne miljøjournalist og alltid verdt å lese. I hans omtale av Siragrunnen vindkraftverk i Aftenposten 10. januar er det imidlertid flere punkter som krever presisering.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Mathismoens liste av argumenter mot Siragrunnen nevnes det at ornitologene mener Siragrunnen er det verst tenkelige stedet i Norge for et vindkraftverk.

Harald Dirdal Foto: Havgul

Dette er retorikk og ikke fakta. At det er et betydelig trekk av fugl forbi Siragrunnen, er godt dokumentert. Siden en del arter imidlertid også krysser Nordsjøen lenger nord og vest, vil trekkomfanget trolig øke videre oppover langs kysten. Et offshore vindkraftverk utenfor eksempelvis Stadtlandet ville derfor sannsynligvis blitt møtt med nøyaktig samme tilbakemelding fra ornitologene.

Liten risiko for kollisjon

Videre viser flere vitenskapelige resultater fra utenlandske offshore vindkraftverk at kollisjonsrisikoen for sjøfugl er svært liten. To undersøkelser illustrerer dette:

I Danmark ble det gjennomført undersøkelser med såkalt TADS (Thermal Animal Detection System) i Nystedvindpark. Med varmesøkende kamera ble det gjort tilsammen 481 timer med observasjoner uten at det ble konstatert at fugler fløy gjennom sveipområdet for vindturbinene eller kolliderte med rotorbladene.

Sjøfugl svinger unna vindmøllene, hevder Havgul clean energy. Foto: North Carolina, USA"

En radarstudie av fugletrekket forbi vindkraftverket Egmond aan Zee i Nederland påviste en markant unnvikelsesadferd hos sjøfugl. Avhengig av artsgruppe fløy mellom 98,0 prosent og 99,2 prosent av individene forbi i trygg avstand til rotorbladene. Ifølge rapporten er den estimerte kollisjonsraten for dette vindkraftverket (0,06 prosent) godt under det halve av landbaserte vindkraftverk (0,14 prosent).

Fuglene unngår turbinene, selv om natten.

Dette indikerer at sjøfugl er mindre kollisjonsutsatt enn sine artsfrender på land. Denne undersøkelsen bekrefter at fuglene i stor grad evner å tilpasse trekkretning, flyvehøyde, etc. slik at de unngår turbinene, selv om natten.

Helt andre faktorer truer fuglene

Mange sjøfugl er truet og på rødlisten. Men det er ikke offshore vindkraft som har ført dem dit.

Vindmøller dreper få sjøfugl, mener Harald Dirdal. Foto: Frank May

Sjøfuglene er truet av klimaendringer, overfiske og drukning ved garn-/linefiske. Hvis miljøorganisasjonene virkelig ønsker å gjøre noe for dem, så bør de ikke rette søkelyset mot dråpen som kanskje får begeret til å flyte over, men på de faktorene som fylte det til randen. For det er faktisk slik at mens vindturbiner primært rammer noen individer av en art, så truer klimaendringer, overfiske og garn— og linefiske hele bestander.

Miljøhensyn ikke årsak til avslaget

Til slutt skriver Mathismoen at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)avslo søknaden av hensyn til naturmangfold, landskap og fiskeri. Dette er faktisk feil. I vedtaket skriver NVE at «de negative miljø- og samfunnsvirkningene ikke er av en slik grad at de alene vurderes til å medføre avslag på søknaden».

Vi mener at Siragrunnen vindkraftverk er helt avgjørende for satsingen på offshore vindkraft i Norge.

Bakgrunnen for avslaget var utbyggingskostnader og tvil om prosjektets potensial for industriutvikling. NVE skriver imidlertid videre: «Selv om NVE konkluderer med at søknaden bør avslås, vil vi understreke at det ved en tyngre vekting av argumentet om teknologi og industriutvikling kan være grunnlag for å gi konsesjon.»

Vi mener at Siragrunnen vindkraftverk er helt avgjørende for satsingen på offshore vindkraft i Norge. Det håper vi at Olje- og energidepartementet også innser, og at de omgjør NVEs vedtak.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Dette mener David Attenborough om klimakrisen:

Les også

«En enkelt ting ville være nok til å stanse klimaendringene»

Det er ikke første gang naturvernere står mot klimaforkjempere:

Les også

Skal vi ofre urørt natur for klimasaken?

Statkraft vil ikke bygge vindmøller:

 1. Les også

  Krever svar etter at Statkraft stopper milliardsatsing på vindmøller

Les mer om

 1. Debatt

Flere artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  De 67 vindmøllene er høyere enn Oslo Plaza. De nye blir dobbelt så store.

 2. A-MAGASINET
  Publisert:

  Hun sov med ørepropper eller oppvaskmaskinen på for å slippe unna lyden

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Orknøyene har 500 privateide vindmøller. En av dem kan gi en lærer milliongevinst.

 4. DEBATT
  Publisert:

  Dette er hva lesbiske i Oslo møter i 2016 | Marte Haarberg

 5. DEBATT
  Publisert:

  Priskrig på smågodt provoserer meg. Hjertet mitt blør for de med bulimi og overspising

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt onsdag 3. mai