Opprøret er ikke over. Fødende og barselkvinner må få bedre oppfølging.

Den tette oppfølgingen som ytes på ABC-klinikken, er et tilbud vi alle skulle ønske oss, skriver debattanten. Slik ser et føderom på ABC-klinikken ved Ullevål sykehus ut.

Til og med vi som sverger til epidural, står på barrikadene for et naturlig og jordmorstyrt fødetilbud.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Koronapandemien tvang frem et fødselsopprør i Norge. Opprøret er ikke ferdig. Det blir ikke ferdig før fødende og barselkvinner får bedre oppfølging.

Nå står kampen om ABC-enheten ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Det er et populært tilbud blant annet fordi oppfølgingen av mor er mye tettere. Til og med vi som sverger til epidural, står på barrikadene for et naturlig og jordmorstyrt fødetilbud.

Jeg tror grunnen er at vi ser at den tette oppfølgingen som ytes på ABC-klinikken, fine omgivelser med badekar, dobbeltseng med mer er et tilbud vi alle skulle ønske oss.

Lytt til de fødendes ønsker

Når Oslo nå skal få nye fødeavdelinger, må de utformes for de som skal bruke dem. Det er en mulighet til å sørge for et fødetilbud tilrettelagt kvinnene, ikke et fødetilbud der kvinner blir sendt mellom etasjer og avdelinger.

Alle fødende må få tett oppfølging før, under og etter fødsel, som på ABC-enheten, uavhengig av hvor mye de klarer å stå på kravene før og under fødsel.

Oslo Arbeiderparti ønsker et differensiert fødetilbud der det lyttes til hva de fødende ønsker. Vi ønsker et barseltilbud der mor blir sett og får støtte, omsorg og veiledning. Det må ikke skapes et press om å sende mor og barn hjem etter 24 timer. Trygghet og tid de første dagene av et nytt liv er en god investering.

Derfor må nye fødeavdelinger bygges med nok kapasitet. Det må settes fart på utdanning av nye jordmødre.

Oslo universitetssykehus må komme på banen

I dag fremstår ordinære fødeavdelinger i Oslo som sterile fødefabrikker der du skal bruke så lite tid og ressurser som mulig. De ansatte gjør en kjempejobb for å være til stede for mor, barn og partner. Men de løper. De er for få folk.

De siste to årene har fødende begynt å si ifra om at strikken er tøyd for langt.

Inntrykket som skapes i mediene nå, med 24 timers norm for hjemreise etter fødsel og ingen egen ABC-enhet med tett oppfølging, er at vi skal fortsette i feil retning.

Her må OUS komme på banen. De må fortelle hvordan de skal ivareta oslokvinner, barna og partnerne våre.

Å bygge sykehus må handle om mer enn økonomi

Vi vanlige folk vet ikke akkurat hvor mange senger man bør ha, hvordan romorganiseringen bør se ut, eller hvordan de ansatte bør organiseres i team, på toppmoderne og nye fødeavdelinger.

Men det vi faktisk vet, er at det må bygges med nok kapasitet, med et differensiert tilbud – inkludert ABC, med nok ansatte til å yte én-til-én-omsorg under fødsel. Det må også planlegges slik at kvinnen kan bli på barsel så lenge det er behov.

Jeg tviler også på at sykehusene kan romorganisere seg bort fra at det trengs flere jordmødre på jobb.

Å bygge sykehus og fødeavdelinger må handle om mer enn økonomi og effektivitet. Fødselsopprøret tar ikke slutt. Vi må lytte til de fødende og til de ansatte, så blir dette en fruktbar situasjon.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.