Bredtveit er ikke bestemt

  • Emilie Enger Mehl
Regjeringen har ikke gitt sin støtte til Bredtveit (bildet), skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det vi har sagt, er at hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, så fremstår Bredtveit i dag som det eneste reelle alternativet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 7. februar etterlater Eivind Trædal (MDG), leder for samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, et inntrykk av at det er bestemt at Oslo fengsel skal plasseres på Bredtveit. Det er feil.

For det første er det ikke bestemt hvor Oslo fengsel skal ligge. For det andre har ikke regjeringen gitt sin støtte til Bredtveit.

Det vi har sagt, er at hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, så fremstår Bredtveit i dag som det eneste reelle alternativet.

Alternativene

Vi har også sagt at det ikke er aktuelt å bygge fengslene som tidligere foreslått, med 400, 270 eller 214 plasser på Bredtveit, fordi det vil ta for mye av Bredtveitskogen. Departementet ser på en mindre løsning med 170 plasser og nytt kvinnefengsel.

Andre løsninger er det ikke mulig å få til i Oslo. Tomten på Haugenstua er dyr, liten og har usikre grunnforhold. Mastemyr-tomten er ikke til salgs.

Vi har også sagt at alternativet til Bredtveit er å flytte fengselet ut av Oslo.

Av praktiske årsaker bør en del av fengselsplassene, som varetektsplassene, ligge nær tinghuset og Politihuset i Oslo.

Samtidig kan en mindre løsning åpne for at de øvrige fengselsplassene kan legges lenger unna hovedstaden. Vi ser nå på en slik løsning.

Bredtveit er det eneste alternativet som vil innebære et nytt kvinnefengsel, som regjeringen mener hadde vært svært viktig for å bedre soningsforholdene for kvinner. Et annet hensyn bak at det kan være klokt å ha noen fengselsplasser i Oslo, handler om de innsatte og deres pårørende.

Ingen enkle løsninger

I denne saken er det ingen enkle løsninger. Forrige regjering igangsatte et tomtesøk for alternativ plassering av fengselet fordi motstanden mot Bredtveit var stor. Regjeringen skulle ønske at denne prosessen hadde ført frem til et godt alternativ i Oslo, men slik er det altså ikke.

Derfor har det vært viktig for oss å gjøre det klart, slik at Oslos folkevalgte kan mene noe om saken basert på de faktiske forholdene.

Det haster å finne en erstatning for Oslo fengsel, som kan bli pålagt stenging når som helst. Regjeringen er opptatt av å finne løsninger og mener det er viktig å komme videre med denne saken. Dette inviterer vi Oslo til å være med på.