Kort sagt, lørdag 6. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Bygda. Atomvåpen. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stedsutvikling og arbeidsplasser

Flere arbeidsplasser redder ikke bygda, skriver Siri Holmboe Høibo fra Doga i Aftenposten 1. november. Hun mener regjeringen ikke legger nok vekt på stedsutvikling.

Høibo kan være trygg på at vi kommer til å jobbe helhetlig med dette. Landet trenger attraktive steder og bygder som tiltrekker seg unge mennesker. Det gir tilgang på viktig kompetanse som er nødvendig for distriktenes bærekraft.

Mange av fremtidens næringer har sitt utspring i Distrikts-Norge. Det skal komme hele fellesskapet til gode. Derfor er også regjeringen opptatt av å sikre at lokalsamfunn får en rettferdig del av de verdiene som skapes. Gode og attraktive arbeidsplasser er én av mange måter å sikre dette på. Det samme er gode steder å bo og leve. Det mangler altså et ord i Høibos kronikktittel: «Flere arbeidsplasser redder ikke bygda alene

Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp)


Å lytte truer ikke Nato

Norge skal bidra i internasjonalt nedrustningsarbeid. Jeg kunne ikke vært mer enig med professor Målfrid Braut-Hegghammer i Aftenposten 3. november.

Men å lytte truer ikke Nato.

Nedrusting handler både om politisk vilje og praktisk arbeid. Regjeringen vil øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Vi arbeider for full gjennomføring av Ikkespredningsavtalen (NPT). 191 land er tilsluttet. NPT er grunnmuren i det internasjonale arbeidet for nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen.

Siden Jonas Gahr Støre (Ap) var utenriksminister i 2007 har Norge jobbet for å kvalitetssikre at nedrustning faktisk skjer, såkalt verifikasjon. Vi tok den gangen også initiativ til å se på de humanitære konsekvensene av kjernevåpen. Det skal vi nå videreføre, i samarbeid med land i og utenfor Nato.

Hurdalsplattformen er krystallklar: Regjeringen vil styrke og videreutvikle Nato. Norge støtter fullt opp om Natos strategiske konsept og avskrekkingspolitikk. Nedrustning må være gjensidig. Så lenge kjernevåpen eksisterer, vil Nato være en kjernevåpenallianse.

Skal vi få fremgang i arbeidet for kjernefysisk nedrustning, må vi søke samarbeid og dialog. Norge planlegger å delta som observatør på statspartsmøtene for forbudstraktaten mot kjernevåpen. Å lytte er ikke et første steg mot tilslutning. Traktaten er uforenlig med Nato-medlemskap. Men vi må erkjenne at traktaten nå eksisterer – og at 86 av verdens land har underskrevet den.

Land som Norge kan spille en rolle som brobygger i et internasjonalt nedrustningsarbeid preget av stillstand og dype motsetninger. Å være til stede og lytte der nedrustning diskuteres, er ett skritt på veien for å nå målet: En verden uten kjernevåpen.

Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet (Ap)