Norge bør ikke kopiere eldreomsorgen i Italia

Marit og Alessandro Müller De Bortoli er henholdsvis sykepleier og lege. For tiden er de gjesteforskere ved University of Ottawa, Canada.

Etter å ha opplevd helsevesen i andre land er vi stolte over å være helsepersonell i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi vil svare på debattinnlegget om «det gode liv» for de eldste. Italia har kanskje et svar på den gigantiske eldrebølgen, mener Irene Peroni, italiensk journalist bosatt i Norge.

Som så mange andre nordmenn er vi glade i Italia. Imidlertid tror vi ikke Italias eldreomsorg er å kopiere i stor grad. Det er mange argumenter imot.

Ulempene i Italia

Blant annet er det som Peroni skriver, en stor andel av «badante» som får sin lønn svart. Det vil si at de blir frarøvet sosial sikkerhet.

Dessuten er det moralsk utfordrende å oppfordre til hjerneflukt fra land med mindre ressurser. Italienske kvinner er de kvinnene i Europa som jobber minst.

I vår italienske familie sluttet flere av kvinnene å jobbe da de fikk barn. Disse kvinnene har tid til å være sammen med de eldre i familien. Imidlertid får de ingen anerkjennelse for det de bidrar med i samfunnet.

Fordelene i Norge

Vi tror at vi har mange grunner til å tenke positivt om vårt norske offentlige helsevesen.

Blant annet er den ikke-hierarkiske strukturen en faktor som tillater mange å blomstre som fagpersoner. Etter å ha opplevd helsevesen i andre land er vi stolte over å være helsepersonell i Norge. Det norske helsevesenet er et av de beste i Europa.

Norge er det landet med nest flest leger. Antall sykepleiere er også over gjennomsnittet i EU. Likevel varsles det om fremtidig underbemanning i helsepersonell. Kanskje skal vi gjøre noe med hvilke oppgaver fagpersonene blir satt til?

Ikke gjør pasienten til forbruker

Vår erfaring at sykepleiere kan bidra med viktig og riktig kompetanse.

Canadiske «nurse practitioners» er et resultat av nødvendighet. Disse utreder og følger opp pasienter som har kroniske lidelser (for eksempel diabetes). For helsevesenet vil det være mindre kostbart å ansette en spesialisert sykepleier som har både kunnskaper og ferdigheter, enn en lege.

Noen foreslår å privatisere deler av eller hele helsevesenet. Imidlertid er det kjent at private helsesystemer, som blant annet det amerikanske, ikke akkurat er rimeligere for staten. Tvert imot. I et privat system blir pasienten til en forbruker. Dessuten spør vi oss: Vil sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet øke med et privatisert helsevesen?