Ingen massiv tilbakegang for tysk språk

I flere år var det en nedgang av elever som valgte tysk språk i videregående, spesielt var tallene dystre på 1990-tallet, skriver debattanten.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet tar for seg ulike felter i artikkelen «Tyskland er et land for voksne» i Aftenposten 16. oktober. Når det gjelder tallet elever som velger tysk i videregående, tar han feil. Han har også forsømt å informere om den nye rådsstillingen i Berlin.

I flere år var det en nedgang av elever som valgte tysk språk i videregående, spesielt var tallene dystre på 1990-tallet. Men det er ikke slik at det er en massiv tilbakegang for tysk språk i norsk videregående, slik han hevder.

Fremmedspråksenteret opplyser at av elever med fremmedspråk i videregående økte tysk i 2015/16, men med en nedgang i 2018/ 2020. Mellom 40 og 41 prosent velger tysk blant de cirka 68.000 som velger fremmedspråk. Spansk har cirka. 45 prosent, mens fransk har cirka 13 prosent.

Det andre poenget som burde ha vært med i betraktningene hans, er at det fra høsten 2022 er opprettet en stilling som utdannings- og forskningsråd ved ambassaden i Berlin. Stillingen skal bidra til økt utdannings- og forskningssamarbeid mellom de to landene. Råden skal fremme kunnskap om tysk språk og formidle kontakt mellom utdanning og forskning i Norge og Tyskland, og spre informasjon om tysk-norsk samarbeid innenfor utdannings- og forskningsprogrammene. Informasjon om norsk utdanning og forskning til relevante tyske miljøer er også en oppgave.

Erik Sandvik, lektor