Vedta gratis fortausleie i 2023. Da kan vi møte kunder og gjester i levende bygater også neste år.

Bordene til en uteservering i Oslo er klare for dagens besøk.

Oslo tjener 100.000 kroner på at vi kan servere på fortauene!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Torg og fortau i Oslo er best når de er fylt med mennesker som besøker butikker, kafeer, restauranter og kultursteder. Et svært viktig og effektivt grep for å gjøre gatene mer attraktive er at serveringssteder kan sette bord og stoler ut på fortauet, og at butikker kan tilby varer utenfor inngangsdøren sin.

I 2022 har Oslo kommune forstått dette og gitt næringsdrivende gratis leie av gategrunnen. På mystisk vis har byrådet funnet ut at vi ikke trenger gratis gategrunn i 2023. Dette er total mangel på forståelse for våre næringer!

For: Byens handel og servering er ikke ferdig med pandemien. Vi har tømt våre «krigskasser», og likviditeten er på bunnivå.

Trenger at alle deltar i en dugnad

Kunder og gjester kjenner på netthandel, hjemmekontor og nå økte priser. Det påvirker deres evne til å bruke oss som tilbyr byliv.

Vi ser frem til årets julehandel og julebordsesong, men er svært nervøse for neste års aktivitet. Samtidig vet vi at kostnadene ikke forsvinner. Husleie, økte frakt- og energikostnader, varelager, lønnskostnader, eiendomsskatt og andre avgifter – alt skal betales.

Nå trenger vi at alle deltar i en dugnad, slik at vi kan opprettholde et levende byliv.

Vi deltar med våre investeringer og arbeidsinnsats og jobber knallhardt for å skape opplevelser for våre kunder og gjester. Det minste vi kan forlange av Oslo kommune er at den yter gratis gategrunnsleie for våre virksomheter!

Bekymring for misbruk av gratis gategrunn av virksomheter som kun er til stede i travle handelsperioder og er borte fra bybildet resten av året, er enkelt å løse: Gratis gategrunn tildeles de husfaste virksomhetene som vil ha aktivitet utenfor sine lokaler – om det er butikk, servering, arkitekter eller banker. Andre må betale!

Kan gi 1500 stillinger og skattebidrag til Oslo

I Oslo har vi rundt 1500 serveringsbedrifter. Restauranten Le Benjamin har beregnet at full servering på fortauet utenfor gir minst ett årsverk. Restauranten er nokså representativ for medianen av Oslos restauranter. Det er derfor rimelig å anta at gratis gategrunnsbruk i Oslo kan gi 1500 stillinger hvert år i serveringsbransjen.

Om vi ser litt på økonomien i det hele:

Betalt gategrunn i 2019 utgjorde 28.644 kroner. Hvis Le Benjamin kan tilby servering på fortauet gjennom 2023, vil det gi ca. 200 dager med servering.

Snittlønn for en medarbeider gir et skattebidrag til Oslo kommune (22 prosent) på 128.400! I tillegg kommer serverings- og skjenkeavgifter og andre bidrag som restauranten yter til fellesskapet.

Oslo tjener 100.000 kroner på at vi kan servere på fortauene!

Hva om Oslo kommune krever full leie av gategrunnen i 2023? Hvem vil da sette ut bord og stoler? Kun de som har garantert høy omsetning – det vil si i hovedgatene og utenfor knutepunkter. Ellers i byen blir det glissent med handel og servering i de levende bygatene som alle ønsker seg.

Vedta gratis gategrunn

Vi ber Oslo bystyre gripe inn og endre byrådets budsjettforslag for 2023.

Vedta gratis gategrunn til husfaste næringsvirksomheter i 2023, slik at vi kan møte våre kunder og gjester i levende bygater også neste år!