Kanarifuglen Hongkong

Kort sagt, fredag 24. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kinas ambassadør til Norge Hou Yue skrev i Aftenposten om at sikkerhet er viktig for fred. I Hongkong har hennes regimes falske sikkerhetskrav rasert et fritt sivilsamfunn.

Mot slutten av protestene mot myndighetenes maktmisbruk i Hongkong i 2019 var det et distriktsvalg. Deltagelsen økte med 50 prosent fra valget før. Opposisjonen vant 86 prosent av setene.

«Legitime sikkerhetshensyn tas på alvor. Uenigheter og tvister bør løses ved dialog og konsultasjon», skriver ambassadøren. Dialog? Utenkelig for Kina. All opposisjon er en trussel som må kveles.

De fredelige protestene i Hongkong ble møtt av en såkalt sikkerhetslov som kun er et verktøy for å knuse all opposisjon. Konsultasjon? Beijing konsulterte ikke engang sine marionetter i byregjeringen før loven ble innført i 2020.

Politikere er arrestert, pressefriheten er borte. Hongkongs autonomi, som Kina garanterte i FN, er død. Sikkerhetsloven har ikke gitt trygghet, men styring gjennom frykt.

Når herskeren i et totalitært diktatur er opptatt av sikkerhet, er det kun hans egen sikkerhet som skal ivaretas. Xis ambisjon om keiserdømmets gjenfødelse står over alt.

Xis besøk i Russland viser at Beijing vil innføre en verdensorden diktert av totalitære diktaturer. Alt som ble oppnådd ved opprettelsen av FN for å sikre oss mot et tilbakefall til 1930-tallet, er i spill.

Forsøkene på historieforfalskning om fredelig sameksistens er mange. Som i Sør-Kina-havet, der Kina har okkupert og militarisert filippinske øyer. I en enstemmig dom i tvistedomstolen i Haag ble Xis skandaløse territorialkrav avvist, med henvisning til havretten.

Men Kina nekter å rette seg etter dommen. Faktasjekk av ambassadørens omtale av FN-pakten og nasjoners suverenitet og territoriale integritet er avslørende: Hverken FN eller suverene nasjoner står i veien for Beijings ambisjon om hegemoni.

Hongkong er kanarifuglen som fikk sin sang kvalt da frihetens surstoff ble sugd ut. Stillhet er et varsel til den frie verden om at Beijings påståtte fokus på sikkerhet er et skuebrødskuebrødBegrepet skuebrød brukes i overført betydning om noe som synes storartet, men er uten virkelig verdi.

Jessica Kayi Chiu, leder, Hongkongkomiteen i Norge

Arne Melsom, nestleder, Hongkongkomiteen i Norge