Debatt

Sokrates og gutta

  • Fredrikstad
  • Lærer
  • Cand. Polit.
  • Forf>
  • Av <forf>øystein Skundberg<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Homoseksualitet.Egil A. Wyller plasserer seg med sitt innlegg om homofili blant de gamle grekere (Aftenposten 30. mars) i en lang tradisjon, som har strevd med å forklare Sokrates' og Platons seksualliv ut fra våre egne begreper om "legning" og "utøvelse".Wyller skriver at man i vår tid helst vil "trekke ned" og "primitivisere", når det antydes at Sokrates' interesse for unge menn ikke bare var på det åndelige plan. La oss si at det var unge piker Sokrates svermet for. Ville det vært enklere å leve med? Ville det vært litt mindre "primitivt"?Platons "Symposion" er den rikholdige og klassiske kilden i denne typen diskusjoner. Wyller mener at Platon her "ikke lar seg bringe til homoseksuelle handlinger". Det er og blir et feilspor at det er riktig og gal "legning" Platon sliter med. Når han kategoriserer typene kjærlighet, fra den uverdige "jordlige Afrodite" til den mer åndelige "himmelske" Afrodite, defineres grensene av de elskendes alder og de elskendes hensikter — ikke de elskendes kjønn (selv om det er åpenbart at det er kjærligheten mellom gutter og menn det handler om). Jeg vil anbefale hvem som helst å lese "Pausanias tale" i Platons "Sympiosion" slik at diskusjonene om antikkens seksualpraksiser ikke hopper av sporet med én gang noen sier "homofili".Og for øvrig: Den "tilbøyelighet" Platon bekjempet i "Faidros", symbolisert ved den svarte hesten i dobbeltspannet, var den ustyrlige seksualdriften, slik den klassiske måteholdsdyden foreskrev. Sublimeringen av elskoven var et ideal, uansett om de elskende var av samme eller av motsatt kjønn.

Les også

  1. Homofili blant de gamle grekere

  2. Homofil kjærlighet i skiftende tider

Les mer om

  1. Debatt