Debatt

Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel | Siri Hegna Berge

  • Siri Hegna Berge
    Siri Hegna Berge
    Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Elsparkesykkelen er på rekordtid blitt et meget populært transportmiddel, skriver Siri Hegna Berge. Her fra Oslo en sommerdag i fjor.

Alle skal være trygge i trafikken. Da må tiltak på plass.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange skader seg, blir påkjørt av eller irriterer seg over elsparkesyklene i Oslos gater. Blinde og svaksynte forteller om vanskeligheter med å manøvrere i gatene blant elsparkesyklister i fart og hensatte elsparkesykler. Slik skal det ikke være. Så hva skal vi gjøre med dette fenomenet?

En enkel løsning ville vært å forby elsparkesyklene.

For det er høyere ulykkesrisiko med elsparkesykler, nærmere bestemt ti ganger høyere enn med sykkel. Det har vi funnet ut ved å beregne foreløpige skadetall fra Oslo legevakt og brukskilometer innhentet fra Entur.

Kommet for å bli

Å forby elsparkesykler blir for enkelt. For det første er det på rekordtid blitt et meget populært transportmiddel. For det andre dekker elsparkesykler et «last mile/last minute» bruksområde, der det ikke er et annet tilbud i dag. Elsparkesykler er kommet for å bli. Men hvordan kan elsparkesykler og fotgjengere sameksistere på en god måte?

Vi trenger informasjon og regulering. Hvorfor kjører elsparkesyklister på fortauene, hva slags typer ulykker er elsparkesykler involverte i, og hvilke regulerende tiltak bør etableres?

I en spørreundersøkelse fra TØI sier over halvparten av elsparkesyklister at de vanligvis kjører på fortauet. Men kun 1 av 3 foretrekker det. Og bare 1 av 5 elsparkesyklister ønsker å dele veien med biler, busser og andre motoriserte kjøretøy.

Årsaker til høyt ulykkestall

Årsaken til det høye ulykkestallet handler om utformingen av elsparkesyklene, gate-infrastrukturen og manglende erfaring.

De fleste uhell med elsparkesykkel er såkalte eneulykker, hvor elsparkesyklisten kolliderer med noe eller faller av sykkelen uten at andre trafikanter er involvert. Elsparkesykler er med sine små og harde hjul ekstra utsatt for glatt og ujevnt underlag.

I spørreundersøkelsen vår oppgir brukerne glatt underlag, trikkeskinner og hull i veien som de tre viktigste årsakene til ulykke. Uerfarenhet med transportmiddelet øker risiko for ulykke – både med tanke på hvordan de er konstruert, og hva slags trafikantrolle elsparkesyklistene har i blandet sentrumstrafikk.

Les også

Nå kommer de første parkeringsstativene for elsparkesykler i Oslo

Tiltak må på plass

I verdens mest trafikksikre land er det uholdbart at elsparkesykkel har mye høyere risiko for ulykke enn andre transportmidler. Alle skal være trygge i trafikken. Da må tiltak på plass.

Det kan tilbys opplæring. Data viser en klar trend med færre skadede ettersom antall turer øker. Det betyr at vi mest sannsynlig vil oppleve en stor læringseffekt med elsparkesyklene ettersom bruken øker og folk lærer seg å kjøre den.

Opplæring kan likevel kun ta oss et stykke på vei. Små og harde hjul vil fortsatt være mer utsatt for ujevnheter i veien enn større hjul. Derfor bør myndighetene stille krav til utleieselskapene om å bruke robuste sykler og kreve en større hjuldimensjon enn sparkesyklene som er til salgs på privatkonsummarkedet. Markering av arealer og stativer for parkering av elsparkesykler er ønsket, særlig av personer som ikke bruker elsparkesykler, men også av elsparkesyklistene selv.

For å få bukt med fyllekjøring kan det for eksempel innføres pålagt nattestenging av elsparkesyklene, i alle fall i helgene.

Flere sykkelfelt

Det viktigste tiltaket for å bedre trafikksikkerheten for elsparkesyklister, syklister og fotgjengere er enkelt: Det må i større grad prioriteres og tilrettelegges i trafikken. Det betyr flere sykkelfelt og bedre vedlikehold av disse.

Vi tror på å omfavne elsparkesykkelen heller enn å forby den, og regulere og tilrettelegge slik at tilbudet og trafikksikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
Da får vi tryggere fotgjengerne som får ha fortauene sine i fred, og elsparkesyklistene kan kjøre uten livet som innsats. Med tilrettelegging vil det både føles – og bli – tryggere å ferdes i trafikken for alle.

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Elsparkesykler
  2. Samferdsel
  3. Elsparkesykkel
  4. Infrastruktur