Drikkevannet er trygt! | Thomas Breen og Vidar Lund

Følges dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, er det ikke behov for å sette inn koronaspesifikke tiltak, skriver innleggsforfatterne.

For denne smitteveien vurderes ikke det nye koronaviruset å være mer farlig enn annet som kan smitte via vann.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten blir det i et innlegg av lege Péter A. Csángó stilt spørsmål ved om koronaviruset smitter via vann og avføring. Koronavirusepidemien vil ikke utgjøre noen økt risiko for smitte via drikkevannet, fordi norske vannbehandlingsanlegg har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.


Ikke behov for tiltak

Det nye koronaviruset er påvist i avføringen til noen av de smittede og vil derfor kunne forekomme i avløpsvann. Det finnes foreløpig ikke noe som tyder på at utskillelsen av koronavirus er like høy som typiske mage-tarm-virus som norovirus og adenovirus. Verdens helseorganisasjons vurdering er at koronaviruset ikke er mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser og desinfeksjon, enn andre sykdomsfremkallende virus.

Følges dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, er det ikke behov for å sette inn koronaspesifikke tiltak. For denne smitteveien vurderes ikke det nye koronaviruset å være mer farlig enn annet som kan smitte via vann, og som man allerede har innarbeidet rutiner for å håndtere.

Thomas Breen, direktør, Norsk Vann.
Vidar Lund, seniorforsker, Folkehelseinstituttet.


Ekstra oppmerksomme

Vann- og avløpssektoren er nå ekstra oppmerksomme på å rette seg inn etter krav for god hygiene og helsemessig sikkert arbeid. Bransjen følger helsemyndighetenes råd, og arbeidshverdagen organiseres på en slik måte at sykdom hos enkelte ikke medfører at mange må i karantene. Det er viktig at ansatte i sektoren holder seg friske, for å kunne levere de samfunnskritiske tjenestene.


Det er mange sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter som potensielt kan smitte via vann og avføring. Det er en hovedoppgave for alle som jobber med vannforsyning og avløpshåndtering å hindre at slik smitte skal skje. Koronaspesifikke tiltak er derimot helt nødvendig for å unngå kontaktsmitte og dråpesmitte.

Vi anbefaler at befolkningen forholder seg til den informasjonen som til enhver tid ligger på Folkehelseinstituttets nettsider.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter