Kort sagt, torsdag 2. januar

Østmarka. Tvangsbehandling. Dette er årets første korte debattinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Østmarka nasjonalpark blir ufremkommelig

Jeg viser til Sigmund Hågvars svar i Aftenposten 15. desember. Han innrømmer at Østmarka blir urskog i fremtiden, men sier at den vil bli fremkommelig. Det gjør ikke vill skog. Det vil bli laget en skjøtselsplan, mener han. Den må være på plass før eventuell verning finner sted. Vi må kjenne konsekvensene.

Man må skille mellom nærskog og fjernskog. Flere hundre tusen mennesker sogner til Østmarka. Det er ikke nok bare å holde blåstiene og rødløypene åpne. Også ivaretagelse av småstiene, adkomst til vannene og utsiktspunktene, stell av furuåsene osv. må skje. I nærmarken må man kunne plukke bær og sopp, drive orientering, rett og slett kunne gå hvor som helst, som i dag. Mange søker stillhet utenom de største tråkkene. Og hvordan unngå konflikt mellom gående og syklende?

La Oslo kommune og andre skogeiere få drive skogen slik de har gjort i hundrevis av år. Det er derfor Østmarka er så flott som den er. En urskog er ikke trivelig. Selv elgen liker seg ikke i tette skoger. Jeg vil gjerne at mine etterkommere skal oppleve en like fin Østmarka som jeg opplever i dag.

Tom Schibbye, gammel østmarktraver


Verdiløse påstander

Forslaget fra Tvangsbegrensningslovutvalget må forkastes, mener tre overleger ved Stavanger Universitetssykehus i Aftenposten 16. desember. Argumentene deres er ute av kontekst.

Antipsykotika er ikke livreddende behandling. Behandlingen kan avkorte levealderen med 26 år, 10 år lavere enn da lobotomi var praksis. Å spørre tvangsbehandlede om de trengte sykehusinnleggelse blir på flere måter verdiløst. Det blir som å servere mennesker forurenset vann etter å ha fortalt dem at dette er det eneste vannet som finnes, for så å spørre dem om de trengte vann. Da ville de svart «ja» selv om vannet smakte pyton. Hadde de blitt spurt om de trengte forurenset vann dersom rent vann var alternativet, ville svaret vært «nei».

Av 2000 spurte i folket, støttet 97 prosent tvangsbehandling. Hadde spørsmålet «støtter du tvangsbehandling som gjør mer skade enn godt?» blitt stilt, ville nok mange svart «nei». Helseministeren må heller sette seg inn i dissensene i lovforslaget NOU 2019: 14. Overveiende sannsynlighet for bedring må være til stede ved tvangsmedisinering. Langt fra alle har nytte av antipsykotika, og får plagsomme bivirkninger. Mange får kun alvorlige bivirkninger. Vi støtter advokat Ketil Lund, som har påpekt at tvangsmedisinering er ulovlig og må stoppes.

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen , styreleder i Hvite Ørn, bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter