Europas mulighet ligger i å sette sin egen standard, ikke konkurrere på Kinas og USAs premisser | Ivar Horneland Kristensen

  • Ivar Horneland Kristensen
    Ivar Horneland Kristensen
    Administrerende direktør, Virke
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Europas høye standard for personvern, forbrukerrettigheter og miljø er et konkurransefortrinn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Europas høye standard for personvern, forbrukerrettigheter og miljø er et konkurransefortrinn. Nå er det viktig at vi bidrar til å legge premissene overfor Kina og USA.

Teknologigigantene i USA og Kina raser fra Europa, blant annet fordi personvern trumfer digital innovasjon, skriver Camilla Tepfers og Håkon Haugli. Jeg mener Europas mulighet ligger i å sette sin egen standard, ikke konkurrere på Kinas og USAs premisser.

Europeiske forbrukere skiller seg fra amerikanske og kinesiske ved at de stiller høyere krav til personvern når de legger igjen sine data. Dette inntrykket fikk jeg også bekreftet da jeg besøkte store kinesiske aktører innen handel og digitale tjenester i fjor høst.

Personvernhensyn gjenspeiles i europeisk politikk, og landene i EU har klart å enes om felles standarder i form av det gjennomgripende og velkjente GDPR.

Stadig nye miljøstandarder

Europeerne krever også høy grad av forbrukervern ved handel av varer og tjeneste på nettet. Og det vedtas stadig nye miljøstandarder. Nå er det plast som står på EUs agenda, og det pushes på for å stimulere til flere sirkulære forretningsmodeller.

Dette er temmelig fjernt fra amerikansk og kinesisk dagsorden, der det fremfor alt konkurreres om å vinne kampen om data og kunstig intelligens.

Datatilsyn, konkurransetilsyn, forbrukerorganisasjoner og miljøorganisasjoner har de seneste årene satt sitt preg på EUs politikkutvikling. Disse interessentene spiller en mindre viktig rolle i USA sammenlignet med big business, og i Kina er de helt fraværende.

Grønn revolusjon i Europa

Forskjellen mellom kontinentene ser ikke ut til å bli mindre. Det har vært snakket mye om veksten til Farage, le Pen og ytre høyre, men mindre om veksten til liberale og grønne partier.

De liberale og grønne partiene var vekstvinnerne i Europaparlamentsvalget og presser på for en digital og grønn agenda med tydelige europeiske standarder for personvern, konkurranse, forbrukerrettigheter, helse, miljøvern og sikkerhet, og standarder for lønns- og arbeidsvilkår.

Den digitale og grønne revolusjon i Europa er i sin natur grenseoverskridende. Derfor er EU blitt en sentral politikkarena.

Europas strategi

Europa vinner neppe det teknologiske kappløpet mot big data og AI. Men Europa kan bruke EU som en regulatorisk makt som strekker seg utover Europas grenser.

Europeiske bedrifter taper i konkurransen dersom krav til miljø og personvern bare håndheves overfor dem.

Kravene må håndheves overfor alle selskaper som selger til europeiske forbrukere, enten de selges til europeiske selskaper eller direkte til forbrukerne på nettet.

Og dersom noen skulle være i tvil: Norge er del av Europa og del av det indre marked der standardene for personvern, forbrukerrettigheter og miljø gjelder.

Vi har lært oss å innføre og etterleve reglene gjennom EØS-avtalen. Vi kan også anstrenge oss mer for å bidra til å utforme den europeiske digitale strategien.