Når tilsynsrapporter fra Flekkefjord sykehus er så krasse, kan ikke NRK pynte på forholdene | Morten Rød

  • Morten Rød
Det er relevant for pasientsikkerheten å omtale rapportene fra tilsynsmyndighetene og belyse konsekvensene for pasientene, skriver Morten Rød.

NRK har ingen agenda i saken og er ikke styrt av andre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

NRK beskyldes for å gi et ugjenkjennelig bilde av Flekkefjord sykehus.

NRK har kun ettergått rapporter fra helsevesenets tilsynsmyndigheter, som påpeker lovbrudd og feilbehandlinger under ortopediske operasjoner ved sykehuset.

Kan ikke pynte på forholdene

Ordningen med kirurger som har gjennomført planlagte operasjoner uten spesialistutdannelse, har strukket seg over flere år. Med fagdirektørs og klinikkleders godkjennelse.

Ansatte i Flekkefjord sier de for flere år siden varslet om en uholdbar ordning. Først nå, fra 8. april, iverksetter Sørlandet sykehus etterlyste tiltak. Helsetilsynet har gitt helseforetaket frist til 1. juli til å rydde opp.

Når tilsynsmyndighetenes rapporter er så krasse og entydige som i flere av tilfellene, kan ikke NRK pynte på forholdene.

Det er underlig at vi avkreves også å skrive om alt som er bra ved sykehuset.

Flekkefjord markert høyere

Antall feil gjort ved andre sykehus endrer ikke faktiske forhold ved sykehuset i Flekkefjord. Men vi har opplyst at i 2018 og hittil i 2019, så fikk flere pasienter medhold på klager innenfor ortopedi i Flekkefjord enn i Kristiansand.

Norsk pasientskadeerstatning opplyser at fra 2014 til i dag har 24 pasienter fått medhold i ortopediske saker ved Flekkefjord sykehus.

I Kristiansand fikk 27 medhold i samme periode. Der utføres nesten tre ganger så mange operasjoner ved ortopedisk avdeling.

Sett opp mot ni sykehus av samme størrelse, viser antall tilsynssaker i fjor at Flekkefjord lå markert høyere enn de andre, med unntak av ett.

Ingen agenda

NRK har ingen agenda i saken og er ikke styrt av andre.

Det er relevant for pasientsikkerheten å omtale rapportene fra tilsynsmyndighetene og belyse konsekvensene for pasientene. Det må vi kunne gjøre uten å bli tatt til inntekt for den ene eller andre sykehusmodellen.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.