Kort sagt, fredag 21. juni

5G-debatten. Ny vannforsyning og Husebyskogen. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Journalisters rolle når forskere er uenige

Det var en tabbe av journalistene i Investigate Europe ikke å skille mellom god og dårlig forskning på mobilstråling og helse, mener Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no, i en utveksling om mulig helserisiko ved 5G.

Kristiansen hevder at forskning i hovedsak slår fast at stråling fra mobilteknologi ikke er helsefarlig. Jeg har vist til et graveprosjekt i det europeiske journalistnettverket jeg tilhører, som dokumenterer at bildet er mye mer komplisert: Store mengder fagfellevurdert forskning peker på helserisiko.
Kristiansens krav om å skille ytterligere mellom god og dårlig forskning, høres tilforlatelig ut – men er lettere sagt enn gjort. En ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO) har holdt på siden 2012 med å kvalitetsvurdere forskningen – og er ennå ikke ferdig.

Det er fordi nissen følger med på lasset: Forskerne på dette tverrfaglige feltet er uenige, og gruppen har vært herjet av anklager om ensidighet. En annen ekspertgruppe, som skal «inkludere et bredt spektrum av oppfatninger og ekspertise» skal vurdere utkastet fra «kjernegruppen». Men etter flere år har WHO ennå ikke utpekt medlemmer i gruppen.

For oss var det en opplagt journalistisk oppgave å vise frem det kuperte landskapet. Heller det enn å oppkaste seg til dommere over forskning som forskerne selv krangler om.

Ingeborg Eliassen, reporter, journalistnettverket Investigate Europe


Ny vannforsyning og Husebyskogen

I Aftenposten 15. juni er det en bred presentasjon av planene for ny vannforsyning i Oslo. I en del av presentasjonen omtales plassering av et administrasjonsbygg i Husebyskogen. Etatenes forslag til plassering ligger i Husebyskogen. Husebyskogen er vernet i gjentatte bystyrebehandlinger etter striden om plassering av den amerikanske ambassaden.

Naboene, som ikke ønsker administrasjonsbygg i skogen, men på Statnett-tomten, har støtte fra Ullern bydelsutvalg og fra Venstre, Høyre, Frp og KrF i bystyret. De borgerlige partiene i bystyret har derfor fremmet et forslag som sier klart nei til omkamp, og klart ja til vern av hele Husebyskogen, i tråd med naboenes ønske.

Odd Einar Dørum, bystyremedlem (V)


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter