Debatt

Helsedirektoratet har rett om tvangsmedisinering | Ulrik Fredrik Malt

 • Ulrik Fredrik Malt
  Ulrik Fredrik Malt
  Leder, Norsk psykiatrisk forening

Ulrik Fredrik Malt mener Ketil Lunds fremstilling av effekten av antipsykotika er tendensiøs. Foto: Privat

Ubehandlet psykose øker risiko for helseskade.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Akutte former for schizofreni og forvirringstilstander kan raskt medføre fare for suicid og/eller alvorlig forverring av legemlig helse. Pasientene er til akutt fare for seg selv. I tillegg kommer øket risiko for vold mot personalet, pårørende eller utenforstående. Over tid kan utilstrekkelig behandling av en psykose også være helseskadelig.

Forskningen viser entydig at antipsykotika reduserer tilbakefall av psykoser i forhold til ingen medisinering og reduserer antall voldsepisoder, både der pasienten er offer for eller utøver av aggresjon. Ved schizofreni er det 6,3 ganger øket risiko for å dø hvis en person som lider av schizofreni ikke bruker antipsykotika. Også antall dødsfall reduseres ved bruk av antipsykotika.

Antipsykotika har tilleggseffekt

Antipsykotika øker effekten av psykososial behandling. Ketil Lund i Den internasjonale juristkommisjon Norge er uenig i dette (Aftenposten 13. juni). Lund mener at psykofarmaka ikke hjelper mer enn 20 prosent og kritiserer Helsedirektoratet og dets eksperter for å mene noe annet. Lunds fremstilling er tendensiøs.

Psykologer, psykiatere og andre behandlere gjør en betydelig psykososialt fundert behandlingsinnsats. Hensikten med antipsykotika er å øke effekten ut over effekten av psykososial behandling. Tilleggseffekten er omkring 20 -25 prosent, hvilket er en betydelig tilleggsgevinst i forhold til psykososial behandling alene. Samlet effekt kan da bli godt over 50 prosent.

Tvangsbehandling kan være forsvarlig

Gjennomgående har derfor norske rettsinstanser, inklusive Høyesterett og utvalg, støttet at det i noen tilfeller kan være forsvarlig å gjennomføre tvangsbehandling. Norsk psykiatrisk forening mener også at tvangsmidler fortsatt må kunne brukes i spesielle tilfeller, hvilket er i tråd med Helsedirektoratets vurderinger og nasjonale behandlingsretningslinjer.

Den ensidige svart-hvitt tenkning som Lund argumenterer for, er fremmed for alle som daglig behandler alvorlige former for psykoser hvor det ikke foreligger samtykkekompetanse.

 • Les også:

Les også

 1. Helsedirektoratet feilinformerer om antipsykotiske medikament | Trond F. Aarre

 2. Reglene for tvangsbehandling er under revidering | Bjørn Guldvog

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Tvangsbehandling
 2. Psykisk helsevern
 3. Rettssikkerhet
 4. Helsedirektoratet