Debatt

Randsfjorden kan fortsatt bli hovedvannkilde for Oslo | Jo Heringstad

  • Jo Heringstad
    Pensjonert skogingeniør

Jevnaker ved Randsfjorden. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

10 milliarder kroner er drøy pris for nytt vann fra Holsfjorden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo har god vannforsyning fra Maridalen: Råvannet som tas inn fra Maridalsvannet, har bra kvalitet, og fra Oset vannbehandlingsanlegg fordeles det drikkevann med god kvalitet til storparten av byen. Sentralisert vannforsyning er sårbar for kalamiteter, så Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å skaffe alternativ vannforsyning innen 1. januar 2028.

Alternativ vannforsyning ble påbegynt allerede like før krigen, med stor oppdemming av Langlivannet. Hensikten var vel dels å etablere reservevannforsyning til sentrale bydeler og dels å legge til rette for byvekst i Oslo vest og eventuelt Sørkedalen.

Vannforbruket flatet ut

I utkast til regionplan for Oslo-området fra 1963 ble Randsfjorden utpekt som felles hovedvannkilde for Oslo og omegn-kommuner i vest og øst. Dette fordi Tyrifjorden med Holsfjorden da ble vurdert som sårbar for forurensning nordfra og til tross for at Randsfjorden ligger enda lenger fra Oslo.

Allerede i 1967 kom Holsfjorden opp som bedre alternativ enn Randsfjorden, med inntak dypt nede i det store bassenget som forutsetning. Da var det stor økning av vannforbruket, som følge av både sterk byvekst og mange lekkasjer i gamle deler av ledningsnettet. Med utbedringer av ledningsnettet flatet vannforbruket ut, så planen med dyr vanntilførsel fra Holsfjorden kunne snart skrinlegges.

Les også

300.000 kan miste drikkevannet i løpet av timer i Oslo. Se hvordan problemet skal løses.

I 1996 kom det eneste tilløpet til vannkrise i Oslo: Dels fordi magasinet i Katnosa (langt nord i Marka) da var tømt for fornyelse av gammel demning, men mest som følge av lite nedbør og ekstra vannforbruk det året. Da ble det igjen aktuelt å hente vann fra Holsfjorden. Men kostnadene med det var fortsatt «skremmende», så det ble utsettelse på ubestemt tid.

Drøy pris

10 milliarder kroner er drøy pris for nytt vann fra Holsfjorden. Jeg mener at Randsfjorden fortsatt kan bli hovedvannkilde for Oslo, med felles tunnel for vannkraftverk og nytt vann til Oslo fra Randsfjorden til Åsa ved nordenden av Steinsfjorden som forutsetning. Med å ta mye vann fra Randsfjorden gjennom nytt kraftverk til Steinsfjorden vil det dårlige vannet som nå er i Steinsfjorden, erstattes med godt vann.

I Åsa kan vann til Oslo pumpes gjennom kort sidetunnel opp til Damtjern, som da må demmes opp ytterligere 2-3 meter, for å få vann til å renne i påbegynt kanal østover til Storflåtan og i vassdraget videre til Langlivatnet. Stort nytt vannbehandlingsanlegg i Oslo vest får da inntak fra Langlivannet i stedet for fra Holsfjorden.

Les også

  1. Derfor blir drikkevannet forurenset

  2. Dette er de ubesvarte spørsmålene etter vannskandalen i Askøy


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Vann og avløp
  2. Byplanlegging
  3. Byutvikling
  4. Oslo