Debatt

Krigen mot sexarbeidere

 • Opprop

I tillegg til at forbudet mot annonsering av seksuelle tjenester bør oppheves, bør også sexkjøpsloven og hallikparagrafen oppheves, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Fotolia/NTB scanpix Foto: Fred - Fotolia

Sexkjøpsloven skulle bedre kårene for sexarbeidere. Det motsatte har skjedd. Nå er vi i ferd med å ta enda et skritt i feil retning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Justisdepartementet foreslår nå å forby både entydig og tvetydig annonseringav seksuelle tjenester. Dette er en skjerping avdagens lovgivning, som bare forbyr entydig annonsering. Fårdepartementet gjennomslag, tar vi enda et skritt i feil retningi norsk prostitusjonslovgivning.

Annonsering

Dersom tvetydig annonsering blir forbudt, må sexarbeidere ty til endamer diffuse annonser enn de må i dag. Allerede i dag annonseres det gjerne for tjenester som«massasje med mange muligheter» og «meget hyggelig selskap», og medytterligere diffuse annonser vil det bli vanskeligere for politiet å få oversikt over markedet ogvanskeligere for ulike hjelpetiltak å nå frem. Et forbud mot tvetydig så vel som entydig markedsføring vil også presse sexarbeidere vekk fra det relativttrygge innemarkedet og over til det langt mer voldsutsatteutemarkedet. Grunnen er at innemarkedet, men ikkeutemarkedet, baserer seg på annonsering.

Sexsalg tillatt

Av samme grunner som at tvetydig annonsering bør tillates, bør vi også ta skrittet fullt ut og tillate entydig annonsering. For det første erdet tillatt å selge sex i Norge, og sexarbeid er skattepliktigvirksomhet. Det er problematisk at annonsering for lovlig arbeid erforbudt. Det er også et vektig moment at dersom forbudet motannonsering fjernes, vil politiet kunne bruke sine ressurser på åbekjempe reell kriminalitet, ikke annonsering for et lovlig yrke.Reguleringen av nettannonseringen kan overtas av Forbrukerrådet ogArbeidstilsynet, noe som vil være kjærkomment, siden det i dag ikkefinnes noen som luker ut useriøs markedsføring i sexkjøpsmarkedet.

Oppheving

I tillegg til at forbudet mot annonsering bør oppheves, bør ogsåsexkjøpsloven og hallikparagrafen oppheves. Sexkjøpsloven, som forbyr kjøp, men ikke salg av sex, gjør situasjonenverre for sexarbeidere, for den gjør kunder mistenksomme og bidrartil at de lovlydige kundene forsvinner, og bare de som er villige tilå bryte loven for å kjøpe sex blir igjen. Dette er en uheldigutsjalting med hensyn til sexarbeideres sikkerhet, og det var naivt,da sexkjøpsloven ble vedtatt, å tro at den ikke ville rammesexarbeidere. Sexkjøpsloven bidrar også til sigmatisering, og førerdessverre til at sexkjøpere ikke tør varsle politiet ved mistanke ommenneskehandel eller andre alvorlige forhold.

Hallikparagrafen

Hallikparagrafen, på sin side, nekter prostituerte arbeidskontrakter,sykepenger og fagforeningsmedlemskap, og tar fra dem muligheten til åleie et sted hvor de kan arbeide trygt. I dag kastes sexarbeidere utav leilighetene sine med henvisning til hallikparagrafen. Hvordan skal dette gjøre livene deres bedre? Siden sexarbeidere allerede er enutsatt gruppe, burde lovgivingen sikre dem bedre, ikke dårligere,rettsvern.

Moralistisk

Det er også viktig å huske, som et bakteppe for denne debatten, atvold og menneskehandel er forbudt uavhengig av annonseforbudet,sexkjøpsloven og hallikparagrafen. Det vil selvsagt også fortsette åvære forbudt selv disse lovene oppheves. Det annonseforbudet,sexkjøpsloven og hallikparagrafen angår, er frivillig kjøp og salgav sex mellom voksne mennesker. Lovene er moralistisk motivert, oghar dårlige konsekvenser for alle parter: for politiet, som må brukeknappe ressurser på jage folk som bytter penger mot sex, forsexarbeidere, som blir støtt ut av samfunnet, og for kunder, som blirstraffeforfulgt for en uskyldig handel.

_Oppropet er underskrevet av:

Hege Grostad (sexarbeider)

Janni Christin Adeen-Wintherbauer (sexarbeider)

Susann Arnesen (sexarbeider)

Emily Persson (sexarbeider)

Rolf Ring (sexarbeider)

Isabelle Svensson (sexarbeider)

FrkKiara (sexarbeider)

Dina (sexarbeider)

Line (sexarbeider)

Line S. (sexarbeider)

Regina (sexarbeider)

Tessa (sexarbeider)

Anne S. (sexarbeider)

Petter (sexarbeider)

Amanda P. (sexarbeider)

Linda (sexarbeider)

Miss Mia (sexarbeider)

Julie Vest (sexarbeider)

Kristin (sexarbeider)

Jan Erik (sexarbeider)

Cherie Sundae (sexarbeider)

Nudiludi (sexarbeider)

Frk Viola (sexarbeider)

Raimonda (sexarbeider)

Angel (sexarbeider)

Sussanne (tidligere sexarbeider)

Ole Martin Moen (PhD-stipendiat i etikk ogprostitusjonsforsker, UiO)

Christian Groes (antropolog og prostitusjonsforsker)

Astrid Renland (kriminolog)

Arild Knutsen (leder i Foreningen for en humannarkotikapolitikk)

Bjørn Stærk (spaltist i Aftenposten)

Askel Braanen Sterri (statsviter og leder itankesmien Progressiv)

Kristian Tonning Riise (høyrepolitiker ogprosjektmedarbeider i Civita)

Mads Larsen (forfatter)

Janne Waage Berset (sosialkonsulent)

Fredrik Worren (sosionom)

Frank S Thrana (samfunnsmedisiner)

Mats Fredrik Oehmichen Alnæs (sosialantropolog)

Assad Nasir (adjunkt og samfunnsdebattant)

Anders Solli Sal (masterstudent i filosofi ogsamfunnsdebattant)

Gunnar Roland Tjomlid (blogger og skribent)

Guro Svenkerud Fresvik (styremedlem i OsloVenstre)

Christian Herzog (styremedlem i Oslo Venstre)_

Christina Teige Apuzzo (leder iOslo Unge Venstre)

 1. Les også

  Hevder strippere i Norge tjener godt og blir ikke utnyttet

 2. Les også

  Ble solgt, tvunget til å selge sex – og bøtelagt av politiet

 3. Les også

  Sexarbeiderne ber om ordet

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Jo, sexarbeid er et yrke | Bjørn-Kristian Svendsrud

 2. DEBATT

  Sexarbeideres liv på moralens alter

 3. POLITIKK

  - Fjern forbudet mot å kjøpe sex og hallikparagrafen. Tillat bordeller.

 4. KOMMENTAR

  Sexselgerne bør ikke glemmes nå

 5. DEBATT

  Det finnes ikke data som gir svar på om sexkjøpsloven har fungert | Synnøve Økland Jahnsen

 6. DEBATT

  Foregangslandet?