Fiskeriministeren om «flytende slakterier»: Vi støtter innovasjon til havs | Harald T. Nesvik

  • Harald T. Nesvik
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) besøkte tidligere i år oppdrettere som var rammet av alger. Her i Lødingen.

Det skal ikke være noen forskjell på om du slakter fisken på land eller til havs.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sin søndagskommentar i Aftenposten 14. juli skriver førsteamanuensis ved NMBU, Erling Dokk Holm, om slaktebåten «Norwegian Gannet». Teksten reiser mange problemstillinger knyttet til bruken av slaktebåter i havbruksnæringen. Er slaktebåtene en positiv tilvekst? Hva vil det bety for arbeidsplasser på land og lokal produksjon og videreforedling?

Dette er en debatt som vi vil ha i tiden fremover, men jeg tror vi alle deler målet om at sjømatnæringen skal videreutvikles og vokse i fremtiden.

For å gjøre det helt klart: Regjeringen er positiv til næringsaktører som satser på nye og grønnere metoder innen produksjon og frakt i havbruksnæringen. Samtidig må alle selskaper forholde seg til gjeldende regelverk, som skal sørge for at ulike hensyn ivaretas.

Les også

Nå starter kampen om laksemilliardene i fjordene

Fisk skal sorteres innenlands

I denne saken er det regelverket for fiskekvalitet som har vært gjenstand for uenighet. Fiskekvalitetsforskriften skal fremme god kvalitet på fisken vår, og bidra til markedsadgang i utlandet. Vi skal stille krav til håndteringen av fisken før den går ut av Norge. Ett av kravene som stilles, er at fisken skal sorteres innenlands slik at fisk med dårlig kvalitet håndteres på en god måte.

Når Hav Line ønsker å bruke slakteskipet «Norwegian Gannet» til å slakte og frakte oppdrettslaks ut av Norge, innebærer det at fisken ikke sorteres før den er i Danmark. Dermed svekkes norske myndighetenes kontroll med fisken og kvaliteten som sendes ut av landet.

«Norwegian Gannet» i Korsfjorden.

Det er ikke slik at regjeringen har stanset «Norwegian Gannet». Båten har allerede slaktet flere tusen tonn fisk på sine turer til Danmark så langt i år.

Det vi har understreket, er at slaktebåten, som ethvert annet lakseslakteri, må forholde seg til gjeldende regelverk. Her skal det ikke være forskjeller om du slakter på sjøen eller ikke. For å gi Hav Line god tid til å finne gode løsninger, har jeg også gitt Hav Line midlertidig dispensasjon fra kravet om innenlands sortering, frem til 1. juli 2020.

Les også

Aftenposten mener: Laks til Kina er flaks for Norge

Sjømat av høyeste kvalitet

Jeg er opptatt av at Norge skal være i front når det gjelder å finne fremtidens løsninger i havbruksnæringen, gjennom automatisering, bedre utnyttelse av restråstoff eller tilrettelegging gjennom utviklingskonsesjoner for nye produksjonsmåter.

Men jeg er også svært opptatt av at vi som sjømatnasjon skal levere sjømat av høyeste kvalitet til markedet. Dette vil være avgjørende for å hegne om det gode omdømmet til sjømaten vår, både her hjemme og ut i verden.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter