Debatt

Nye energikilder kun som supplement | Sven Røgeberg

  • Sven Røgeberg
    Sven Røgeberg
    Lektor og skribent

Et blikk på historien viser at nye energikilder aldri helt har fortrengt de gamle.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kristian Hall gir debatten om fornybar energi en ny vri. Jeg forsøker visstnok å hoppe bukk over de katastrofale klimaendringene, som er den store, stygge elefanten i rommet, og grunnen til at verden må bygge ut fornybar kraftproduksjon i stort monn.

Nå er det mye annet jeg også har sett bort fra: Ikke bare har vi skapt en økonomi som skaper dramatiske klimaendringer. Vi er også blitt avhengig av en økonomi som overforbruker ressurser og ødelegger økosystemer, og det er ikke noe empirisk belegg for grønn vekst.

Sven Røgeberg er lektor og skribent.

Jeg benekter selvfølgelig ikke at de menneskeskapte klimaendringene skyldes forbruket av fossil energi. Det jeg derimot stiller meg tvilende til, er om vi kan gjøre noe særlig med dem – annet enn å tilpasse oss – hvis vi da ikke ønsker å kræsje verdensøkonomien.

Vi har skapt en økonomi som bare kjenner to modi: vekst eller sammenbrudd. Og det ser ut til å være en entydig, kausal sammenheng mellom vekst i energiforbruket pr. person og økonomisk vekst.

Et blikk på historien viser at nye energikilder aldri helt har fortrengt de gamle, men bare vært et supplement. Oljen erstattet ikke kullet fullt ut, men kom som et tillegg. I absolutte mengder bruker vi i dag mer biomasse, vann- og vindkraft, kull, olje og gass enn noen gang i historien. Det er bare den relative sammensetningen av energimiksen som er endret.

I dag utgjør sol- og vindkraft cirka 4 prosent av verdens totale energiforbruk. Elektrisitetsforbruket er bare en mindre del av totalen. Inkluderes vannkraften, utgjør fornybar energi ca. 11 prosent av det totale energitilbudet. Å snakke om at man kan gjøre hele energisystemet fornybart i løpet av kort tid er absurd.

I stedet for å være overdrevent optimistisk på vegne av sol- og vindkraft i elektrisitetsproduksjonen, bør vi se på hva som skjedde sist gang veksten i verdensøkonomien stoppet opp. På begynnelsen av det 20. århundre nådde kullproduksjonen i Storbritannia et absolutt, og i Tyskland et midlertidig toppunkt, og det sto ikke noen ny energikilde – oljen – klar i store nok mengder til umiddelbart å fylle dens plass. Resultatet kan ha bidratt til ressurskriger i form av to verdenskriger, og kommunismens og nazismens herjinger.

Les flere innlegg i energidebatten:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Klimaendringer
  3. Energipolitikk
  4. Klimapolitikk