Tortur i norsk innpakning

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Les også:

STÅLE ESKELAND professor dr. juris, Universitetet i Oslo

«Tortur finansiert fra Vesten», er tittelen på en artikkel skrevet av Aftenpostens utenriksmedarbeider Halvor Tjønn 12. oktober. Tjønn viser til en nylig fremlagt FN-rapport som dokumenterer utbredt bruk av tortur i fengsler og avhørssentra som drives av det afghanske politiet. Afghanske regjeringsstyrker gir stort sett blaffen i forbudet mot tortur, fremgår det av FN-rapporten. Det fremgår også at budsjettene til de aktuelle afghanske myndighetene er i sin helhet dekket fra vestlige kilder. Det er neppe noen dristig antagelse at også Norge bidrar.Det er en kjent sak at norske myndigheter i Afghanistan overleverer fanger til afghanske myndigheter.

NRK viste nylig Erling Borgens film Døden i Camp Delta. Det er en rystende dokumentasjon av tortur på Guantánamo, hvor fanger som blir tatt i Afghanistan ofte havner. Vi ser blant annet daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H), for anledningen kledd i bunad, omfavne daværende forsvarsminister i USA, Donald Rumsfeld. Rumsfeld hadde godkjent torturen.

Må stanses

Et hundretall amerikanske advokater jobber gratis for å få fangene ut av det helvete som dokumenteres i FN-rapporten og i filmen. Norske myndigheter, derimot, er med å legge grunnlaget for at torturen i Afghanistan kan fortsette.

Etter det som nå er kjent, fra pålitelige kilder, må norsk finansiering av afghanske fengsler og avhørssentra opphøre omgående. Praksisen med overlevering av fanger til afghanske myndigheter må stanses. I motsatt fall kan norske myndigheter bli ansvarlige for medvirkning til tortur. Det er straffbart, etter norsk lov og etter folkeretten – ikke bare «ikke enkelt», som Tjønn skriver.

Riksadvokaten må umiddelbart beordre etterforskning. Det har han plikt til etter norsk lov – hvis noen skulle være i tvil.

Stortingsrepresentantene fra alle partier må stemme nei til forslagene i statsbudsjettet om finansiering av aktiviteter i Afghanistan som kan knyttes til torturen som foregår.

Alle representantene plikter – i likhet med stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) som nylig med rette ble bøtelagt for å ha brutt norsk straffelov i Riga – å følge norsk lov. Det er straffbart å medvirke til tortur i Afghanistan.