Helsetjenester for folk flest

Apotekene har stadig flere kampanjer for alt fra hjertesjekk til kolesterolsjekk og føflekksjekk, ifølge Siri Forsmo. Her anvendes utstyr for kontroll av blodsukker, som primært brukes av diabetikere.

Mange kunne blitt hjulpet hvis tegn til sykdom hadde blitt oppdaget tidligere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Folkesykdommer som diabetes, hjertesykdommer, KOLS og kreft er økende, og gir altfor mange nordmenn dårligere livskvalitet og forkortede liv. Dette har vært helseministeres store hodepine gjennom flere tiår. Den bakenforliggende årsaken er ofte det livet vi lever, men mange kunne blitt hjulpet hvis tegn til sykdom ble oppdaget tidligere. Forebygging og tidligere diagnostisering og behandling av sykdom er viktige grep i samhandlingsreformen.

Dette er bakgrunnen for at mange apotek tilbyr ulike muligheter for å sjekke om man har risiko for vanlige folkesykdommer. Derfor bommer Siri Forsmo når hun i en kronikk i Aftenposten 30. mai påstår at apotek driver med diagnostikk og behandling, og at motivet er å øke legemiddelomsetningen.

Vi ønsker velkommen debatten som nå reises om rasjonell bruk av helsepersonellgrupper og mulighet for økt valgfrihet for folk flest.

Høy terskel for å oppsøke lege

Det anslås at minst 100000 nordmenn har diabetes uten å vite om det. En av grunnene til at de ikke vet det selv, er at de ikke har undersøkt det. Terskelen for å få det undersøkt hos legen kan for noen være høy. Hvert år dør omkring 1200 personer av hjertekarsykdommer før fylte 65 år i Norge. Svært mange av disse pasientene kunne være hjulpet dersom de tidlig fikk påvist høyt kolesterol, blodtrykk eller blodsukker.

Les også

Når apotekene vil teste deg

Når apotek tilbyr sjekk av hjertehelsen, har det også den effekt at flere blir minnet på at de faktisk har en hjertehelse å ta vare på. Og helsepersonellet i apotek gir gode livsstilsråd.Hva er da så galt med at folk som lurer på om de kan ha risiko for diabetes eller hjertesykdommer, eller som er blitt litt urolige for en føflekk, kan få sjekket dette på et apotek? Det er apotekets helsepersonell som utfører tjenesten, men det er legen som stiller diagnose og vurdere behandlingsbehovet. Flere tusen nordmenn har vært innom et apotek og fått skannet føflekkene sine, og hudlegene som vurderer bildene har oppdaget flere hundre føflekker som har krevet nærmere undersøkelse. Det er vanskelig å se at dette skal være negativt.

Å gi befolkningen mulighet til å sjekke risikoen for spesifikke sykdommer hos helsepersonell i apotek, kan fra et pasientståsted kalles "pasientmakt", og gir økt mulighet til å ta kontroll over egen helse. Vi er glad for og stolte over at både kundene og pasientforeninger verdsetter de tjenestene apotek tilbyr.

Gir folk valgfrihet

Apotekenes tilbud om tjenester knyttet til folkesykdommer gir folk valgfrihet i oppfølgingen av egen helse og er vanlig i de fleste vestlige land. Det fører til at flere tar større ansvar for egen helse.

Det er gode grunner til at folk velger å benytte seg av helsetjenester i apotek. Det er enklere, mindre formelt og lettere tilgjengelig enn å komme seg til legen. Folk flest har fått en valgmulighet, og de bruker den.