Grønne omgivelser, bedre helse

Fysiske omgivelser. I Aftenposten 18. juni skriver Ulf Andenæs om hva bygninger gjør med vårt sinn. Han peker på problemer som kan oppstå når spriket mellom eksperter og lekfolk om arkitektur blir for stort.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Risikoen for å utforme omgivelser som folk ikke trives i, kan lett oppstå. Det hevdes at dette er et forsømt tema innen arkitektur og arkitektutdannelse i Norge.

Innen landskapsarkitektur og miljøpsykologi er omgivelsenes påvirkning på mennesker et viktig forskningsfelt. Dette har relevans for arkitekturen.

Påvirker vår identitet.

De fysiske omgivelsene er ikke bare det estetiske bakteppet for vårt liv, men påvirker vår identitet, vår psyke og våre valg i større grad enn man kanskje tror. Menneskers reaksjon på omgivelsene oppstår som følge av både nedarvede, kulturelle og personlige preferanser og påvirker blant annet stressnivå, kognitiv kapasitet, restitusjon, smerteopplevelse og aggresjon.

Forsøkspersoner som utsettes for stress kommer seg raskere i grønne enn i grå omgivelser, og pasienter har kortere rekonvalesenstid og trenger mindre smertestillende med grønn vindusutsikt. Innsatte i fengsler får lavere aggresjonsnivå med grønne uteområder.

Det er sterke koblinger mellom grønn struktur og fysisk aktivitet. I et folkehelseperspektiv er det viktig å forstå disse mekanismene og hvordan fysiske omgivelsene best kan utformes for å gi estetisk opplevelse og positive helseeffekter. Åpenhet og variasjon er viktig for opplevelsen. Det er en av årsakene til den negative responsen mange har på monotone byområder og gjengroingen av landskapet.

Velger oss.

I byene oppleves parker med mangfold og åpenhet som attraktive og trygge å være i. Forstyrrelser i kjente og vakre landskaper, som bygging av monstermaster, oppleves negativt. Vann som landskapselement oppfattes positivt. Omgivelser betyr mye når folk velger sine omgivelser, fjordgløtt og nærhet til parker er viktig for boligprisene. Men i store deler av vår hverdag velges omgivelsene for oss. Når mange tilbringer timevis i bil, buss og tog på vei til jobb, blir utformingen av innfartsveiene og landskapet viktig.

Stress og manglende fysisk aktivitet er årsaker til de nye folkesykdommene. Riktige omgivelser kan hemme stress, skape opplevelser og fremme fysisk aktivitet. Dårlige omgivelser kan gjøre det motsatte. De som utformer omgivelsene påvirker de som lever og ferdes i dem. Derfor er kunnskap og forståelse av hvordan mennesker oppfatter og bruker de fysiske omgivelsene viktig.