Debatt

NVEs rolle – realitet vs. retorikk | Kjetil Lund

 • Kjetil Lund
  Kjetil Lund
  Vassdrags- og energidirektør
For mer enn ett år siden sluttet NVE å ta søknader om nye vindkraftanlegg til behandling, skriver Kjetil Lund.

Rammene og ambisjonsnivået fremover, både for vindkraft og vannkraft, skal settes av våre politiske myndigheter. Innenfor disse rammene skal NVE drive forvaltning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Terje Tvedt har laget en fri fortelling om norsk energipolitikk. I den slår han fast at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er imot vannkraft og for vindkraft.

Ikke noe av det er riktig. NVE driver forvaltning innenfor rammene satt av våre politiske myndigheter.

I 2011 besluttet et samlet storting at Norge skulle etablere et felles støttesystem med Sverige som inkluderte vindkraft. For ytterligere å bidra til investeringer i vindkraft i Norge besluttet Stortinget i 2015 å innføre gunstige avskrivinger.

Disse ordningene utløper i 2021. For mer enn ett år siden sluttet NVE å ta søknader om nye vindkraftanlegg til behandling.

Vannkraftkonsesjoner

Tvedt hevder at det er et stort potensial for mer vannkraft i Norge, men at det er NVE imot.

I to innlegg i Aftenposten har jeg forklart at NVE har prioritert vannkraft høyt i sin konsesjonsbehandling de siste årene, og at flere hundre vannkraftkonsesjoner NVE har tildelt, står ubrukte.

Jeg har videre redegjort for NVEs analyser av potensialet for oppgraderinger av vannkraft. Der har jeg pekt på trekk som peker mot økt produksjon fremover, som klimaendringer, og på trekk som peker mot lavere produksjon, som strengere miljøkrav.

Det er klart at vi fra naturens side kan bygge ut mye ny vannkraft i Norge, men det vil medføre naturinngrep. Skal det få et stort omfang, må vi nok gjenåpne vassdrag Stortinget tidligere har vernet. Trolig må det også til kraftige skatteletter. Dette dreier seg altså om reelle og tunge avveininger.

Tvedt forholder seg ikke til noe av dette, hverken til tall, analyser eller til realitetene i norsk energipolitikk de siste årene. Han bare gjentar sin frie fortelling.

Men skal en samtale om energipolitikk gi innsikt, må den nesten være basert på realiteter, ikke bare vidløftig retorikk. Man må forholde seg til reelle avveininger som reelle avveininger.

Stortingsmelding om vindkraft

Nylig ble det lagt frem en stortingsmelding om vindkraft. Rammene og ambisjonsnivået fremover, både for vindkraft og vannkraft, skal settes av våre politiske myndigheter. Innenfor disse rammene skal NVE drive forvaltning.

Det skal skje i god norsk styringstradisjon, basert på saklighet, grundighet og analyse.


Ikke fulgt debatten? Her finner du tidligere innlegg:

Les også

 1. Terje Tvedt 3. juni: Vannlandet som gikk over bekken etter vind

 2. Kjetil Lund 11. juni: Misforstår det norske kraftsystemet

 3. Terje Tvedt 24. juni: NVE-direktør og mannen med strømmen

 4. Kjetil Lund 1. juli: Flere misforståelser om kraftsystemet

 5. Terje Tvedt 10. juli: NVE-direktørens vannblindhet

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Energipolitikk
 2. Vannkraft
 3. Vindkraft