Debatt

Hjelp, vi mangler norsk fagspråk på eksamen! | Åse Wetås

  • Åse Wetås
    Åse Wetås
    Direktør i Språkrådet
Åse Wetås er direktør i Språkrådet.

Studenter kjenner ikke til det norske fagspråket på det feltet de studerer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Eksamensbesvarelser viser at studenter ikke behersker norsk fagspråk godt nok. Fagfolk på universiteter og høyskoler er de nærmeste til å hjelpe dem.

Studenten «Kari» sitter på eksamen. Hun har forberedt seg godt, nå skal hun vise hva hun har lært. Selv om både forelesninger og pensum har vært på engelsk, velger «Kari» å besvare oppgaven på norsk. Men hva heter «joint specialization» på norsk? Eller «bounded rationality»?

Mange av studentene synes det er vanskelig å finne norske faguttrykk. Derfor bruker de heller engelske uttrykk fra pensumtekstene.

Her er noe av det «Kari» skrev: «Mechanistic strukturer bruker individual specialization der organic strukturer har joint specialization. Managers evne til å velge det beste alternativet i en decision-making process svekkes av bounded rationality, opportunistic behaviour og specific assets.»

Les også

Utdanninger som ikke etterspørres i arbeidslivet, bør få mindre støtte

Norsk og engelsk i salig blanding

Eksempelet er hentet fra en undersøkelse som fagspråkforsker Marita Kristiansen gjennomførte for Språkrådet i 2019. Hun undersøkte språket i 250 eksamensbesvarelser på et emne på bachelornivå ved en av våre høyere utdanningsinstitusjoner. Både pensum og undervisningen i emnet var på engelsk, men studentene fikk velge om de ville skrive norsk eller engelsk på eksamen.

Undersøkelsen viser at tre av fire studenter valgte norsk på eksamen. Men en tredjedel av dem som brukte norsk i de undersøkte besvarelsene, hadde en mengde engelske faguttrykk i tekstene sine.

Hvordan kan vi tolke disse resultatene?

Studentene kjenner ikke til det norske fagspråket på det feltet de studerer. Ansvaret for å finne frem til – eller lage – norske faguttrykk hviler ofte på studentene. De må gjøre jobben når underviserne ikke viser hvordan uttrykkene kan brukes i norske tekster. Når de ikke vet hvordan de skal skrive fagtekster på sitt eget morsmål, blir de frustrerte.

Les også

Spør skolemakten: «Hvorfor er det firerkrav i matte for å bli lærer?»

Ledelsen løper fra ansvaret

Studentene selv har løftet frem problemstillingen, og Studentorganisasjonen kom høsten 2018 med en resolusjon der de understreket hvor viktig det er at studentene får tilgang til norsk fagspråk i utdanningen sin.

Universitets- og høyskoleloven pålegger norske universiteter og høyskoler et ansvar for å utvikle og holde ved like det norske fagspråket. Det er et ansvar de altfor ofte løper fra.

Norsk fagspråk er ikke bare noe studentene trenger når de skriver eksamen, det er nødvendig i det norske arbeidslivet.

Om lag 90 prosent av studentene ved norske utdanningsinstitusjoner kommer til å jobbe i Norge og ha norsk som sitt viktigste arbeidsspråk. Derfor mener Språkrådet at universitetene og høyskolene må ta ansvaret for det norske fagspråket på største alvor.

Institusjonene må se til at det norske fagspråket blir utviklet i takt med fagene, og de må se til at norsk fagspråk blir brukt både i lærebøker og i annen skriftlig formidling. Hvis ikke risikerer vi at stadig flere fag ikke kan formidles på norsk.

Les også

Så viktig er karakterer når du søker jobb: I disse bransjene teller det mest

Belønne bruk av norsk fagspråk

Språkrådet ønsker en nasjonal belønningsordning for utvikling av norsk fagspråk, ikke minst gjennom lærebøker og læremidler på norsk. Det vil komme alle studenter til gode.

Hva så med «Kari»?

Hvis hun får en innføring i det norske fagspråket som svarer til det engelske hun møter i pensumlitteraturen, blir hun bedre forberedt både til eksamen og til arbeidslivet. Det gir «Kari» et større faglig utbytte, og det gjør henne til en mer attraktiv arbeidstager. Dessuten er det viktig for å opprettholde norsk som fellesskapsspråk.

Les mer om

  1. Språkrådet
  2. Eksamen