Debatt

Kort sagt, søndag 16. februar

  • Aftenpostens debattredaksjon

Borreliose og CO₂-utslipp. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Medisinen har ikke alle svar, og borreliose er ikke enkelt

Henrik Vogts svarmin artikkel i Aftenposten er en fascinerende fremvisning av følelser fremfor fornuft i den såkalte Borrelia-krigen. Han advarer mot «post-fakta-samfunnet», men overser selv faktum. Han kan ikke tilbakevise vitenskapelige referanser og dokumentasjon vedvarende infeksjon ved kronisk borreliose.

I stedet bruker Vogt spalteplass på uetiske personangrep. De referanser han viser til er omstridte ytringer og kontroversielle retningslinjer fra IDSA, der flere av bakmennene er saksøkt. Staten Connecticut etterforsket også IDSA og fant interessekonflikter og unndragelse av forskning. Det førte til en høring i Washington DC, der IDSA inviterte meg til å avgi muntlig og skriftlig vitnesbyrd.

Forlokkende forklaring

Borrelia-diagnostikk er unøyaktig: En analyse av åtte studier avslører at mange tilfeller overses. Allikevel forkynner noen leger en beleilig historie for å forsikre folket om at medisinen har alle svar, og at borreliose er enkelt. Denne beskjeden lyder kanskje forlokkende, men det er feil. Pseudovitenskapsmenn foretrekker sammendrag og debattinnlegg fremfor analyse av data.

Tåkelegger

Vogt hevder at jeg ikke har publisert nok om borreliose. Han beskriver meg som «alternativ» - det er feil. Min medisinske bakgrunn er fra Yale University. Jeg er for tiden involvert i forskning ved Duke, Johns Hopkins, Tulane og andre universiteter, som er 100% frivillig arbeid. Jeg blir også jevnlig invitert til å uttale meg i store amerikanske medier. Nylig ble jeg bedt om å skrive en artikkel for NBC, og jeg ble intervjuet for den Emmy-vinnende dokumentaren «Lyme and Reason». I sum er Vogts beskyldning om at jeg er «alternativ» en håpløs avledning fordi han ikke kan utfordre meg på vitenskapelig grunnlag.

Vitenskapelige bevis

Jeg håper fakta taler til leserne så vi nå kan snu den apati og avvisning som norske borreliosepasienter opplever, slik det har snudd i USA: I 2015 viste en studie fra CDC at de fleste borreliosepasienter blir behandlet lengre enn IDSAs retningslinjer. Ikke overraskende, når vi nå vet at korte antibiotikakurer ofte feiler. Medisinsk historie er full av eksempler der faggrupper gjør mer skade enn nytte. Når alt kommer til alt, er det kun vitenskapelige bevis som teller og ikke følelsesladde meninger.

Steven Phillips, MD


NorthConnect vil øke CO₂-utslippene!

8. februar skriver kommentator Anders Slettholm om kabelprosjektet NorthConnect: «Klimaeffekten av NorthConnect er stor og positiv. Utslippskuttene regnes ikke på det norske klimabudsjettet, men det er irrelevant for den globale oppvarmingen.»

Påstanden om at NorthConnect vil redusere CO₂-utslippene i Storbritannia med to millioner tonn kommer fra British National Grid, den britiske partneren i prosjektet. NVE, som har vurdert prosjektet for OED, har merkelig nok ikke vurdert klimaeffekten.

Klimaeffekten av økt norsk eksport av fornybar energi er omstridt. Men hvis det er slik at NorthConnect fører til lavere CO₂-utslipp i Storbritannia, vil de globale utslippene øke! Dette fordi kabelen vil «flytte» norsk eksport fra kontinentet over til Storbritannia. Fordi CO₂-innholdet i kraftmiksen er svært mye høyere på kontinentet enn det er i Storbritannia, betyr dette at utslippene på kontinentet vil gå langt mer opp enn de vil gå ned i Storbritannia.

Og Slettholm har rett i at det er effekten på de globale utslippene som bør være styrende.

Hogne Hongset, Foldfjorden

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. NorthConnect
  3. Storbritannia
  4. Utslipp
  5. Forskning
  6. Vitenskap
  7. Borrelia