Debatt

Kort sagt, lørdag 9. november

 • Debattredaksjonen

Psykologtittelen. Nav-skandaler. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Visvas om psykologi

Anne-Kari Torgalsbøen fremfører i et innlegg i Aftenposten 30. oktober den vanlige eventyrfremstillingen som Norsk psykologforening legger frem i sine grovt villedende fremstøt overfor vordende psykologistudenter. At Norge er langt fremme i psykologi, faktisk i en ledende posisjon.

Hun skriver til og med at «Europa misunner oss den klokskapen som ble utvist av myndighetene i 1973, da psykologprofesjonen ble regulert som en helseprofesjon». Men ingen andre land i EU bedriver en slik ensidig beskyttelse av særområdet klinisk psykologi i det meget brede psykologifeltet på bekostning av andre viktige områder i psykologi utenfor helseområdet.

Ingen alternativ psykologkompetansegivende spesialisering tillates i ikke-kliniske områder som sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, skolepsykologi, idrettspsykologi osv. i profesjonsstudiet. Dette har gjort Norge til en sinke i det internasjonale psykologifaget. Som svar på denne type bekymringer får vi høre at i Norge er psykologi et helsefag. Men nå har vi gjennom trygdeskandalen nettopp lært at det ikke er noe som uten videre heter at i Norge er X slik og slik etter norsk lov. Vi har oppdaget at lovverket i EØS overstyrer norsk lovgivning i mange vesentlige sammenhenger.

Kanskje vil vi nå også oppdage at det vi har drevet på med i alle år når det gjelder autorisasjon av psykologer med ensidig basis i spesialisering i klinisk psykologi, er ulovlig og like gal som praksis i trygdesakene. Vi kan derfor nå stå overfor en ny skandalesak, hvor søkere etter EØS-reglene urettmessig har fått avslag på sine søknader om psykologkompetanse i Norge. Vi kan da se for oss klekkelige erstatningssøksmål mot norske myndigheter både for tapte inntekter og ekstra utgifter til helt unødvendig tilleggsutdanning.

Denne saken bør forfølges helt ut i sin endelige konsekvens, ikke minst når det gjelder spørsmålet om radikal endring av den absurde norske autorisasjonsordningen.

Geir Kaufmann, professor emeritus i psykologi


Den skjulte Nav-skandalen

Alt fokus har vært på de 48 som er blitt uskyldig dømt i den såkalte Nav-skandalen. Og likevel er skandalen så mye større enn hva som blir beskrevet.

Tusenvis av sårbare EØS-borgere bosatt i Norge, har fått grunnleggende rettigheter brutt gjennom å ha blitt nektet å bevege seg innenfor EØS-området. Mange med trygderettigheter i Norge har ikke fått mulighet til å besøke venner og familie i hjemlandet.
En som kom til vårt ressurssenter, fortalte at han i flere måneder ikke fikk være sammen med sin syke kone i Polen da begge var avhengige av trygden hans. Hun døde før han fikk mulighet til å reise. Han kom i september. Kort tid etter innrømmet Nav å ha tolket reglene feil.

Mange av de mest sårbare EØS-borgerne som mottar trygdeytelser, følger ikke med på norske nyheter. Nå venter vi en strøm av EØS-borgere til ressurssenteret etter at blant annet polske medier fanger opp saken og sprer nyheten på et språk mange rammede kjenner. Vi håper Nav tar ansvar ved å tydeliggjøre hvordan vi skal veilede dem.

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder, Caritas ressurssenter


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Psykologi
 3. EØS
 4. Trygdeskandalen

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 25. november

 2. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 24. november

 3. DEBATT

  Kort sagt, fredag 20. november

 4. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 18. november

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 17. november

 6. DEBATT

  Kort sagt, mandag 16. november