Kort sagt, lørdag 9. november

Psykologtittelen. Nav-skandaler. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Visvas om psykologi

Anne-Kari Torgalsbøen fremfører i et innlegg i Aftenposten 30. oktober den vanlige eventyrfremstillingen som Norsk psykologforening legger frem i sine grovt villedende fremstøt overfor vordende psykologistudenter. At Norge er langt fremme i psykologi, faktisk i en ledende posisjon.

Hun skriver til og med at «Europa misunner oss den klokskapen som ble utvist av myndighetene i 1973, da psykologprofesjonen ble regulert som en helseprofesjon». Men ingen andre land i EU bedriver en slik ensidig beskyttelse av særområdet klinisk psykologi i det meget brede psykologifeltet på bekostning av andre viktige områder i psykologi utenfor helseområdet.

Ingen alternativ psykologkompetansegivende spesialisering tillates i ikke-kliniske områder som sosialpsykologi, organisasjonspsykologi, skolepsykologi, idrettspsykologi osv. i profesjonsstudiet. Dette har gjort Norge til en sinke i det internasjonale psykologifaget. Som svar på denne type bekymringer får vi høre at i Norge er psykologi et helsefag. Men nå har vi gjennom trygdeskandalen nettopp lært at det ikke er noe som uten videre heter at i Norge er X slik og slik etter norsk lov. Vi har oppdaget at lovverket i EØS overstyrer norsk lovgivning i mange vesentlige sammenhenger.

Kanskje vil vi nå også oppdage at det vi har drevet på med i alle år når det gjelder autorisasjon av psykologer med ensidig basis i spesialisering i klinisk psykologi, er ulovlig og like gal som praksis i trygdesakene. Vi kan derfor nå stå overfor en ny skandalesak, hvor søkere etter EØS-reglene urettmessig har fått avslag på sine søknader om psykologkompetanse i Norge. Vi kan da se for oss klekkelige erstatningssøksmål mot norske myndigheter både for tapte inntekter og ekstra utgifter til helt unødvendig tilleggsutdanning.

Denne saken bør forfølges helt ut i sin endelige konsekvens, ikke minst når det gjelder spørsmålet om radikal endring av den absurde norske autorisasjonsordningen.

Geir Kaufmann, professor emeritus i psykologi


Den skjulte Nav-skandalen

Alt fokus har vært på de 48 som er blitt uskyldig dømt i den såkalte Nav-skandalen. Og likevel er skandalen så mye større enn hva som blir beskrevet.

Tusenvis av sårbare EØS-borgere bosatt i Norge, har fått grunnleggende rettigheter brutt gjennom å ha blitt nektet å bevege seg innenfor EØS-området. Mange med trygderettigheter i Norge har ikke fått mulighet til å besøke venner og familie i hjemlandet.
En som kom til vårt ressurssenter, fortalte at han i flere måneder ikke fikk være sammen med sin syke kone i Polen da begge var avhengige av trygden hans. Hun døde før han fikk mulighet til å reise. Han kom i september. Kort tid etter innrømmet Nav å ha tolket reglene feil.

Mange av de mest sårbare EØS-borgerne som mottar trygdeytelser, følger ikke med på norske nyheter. Nå venter vi en strøm av EØS-borgere til ressurssenteret etter at blant annet polske medier fanger opp saken og sprer nyheten på et språk mange rammede kjenner. Vi håper Nav tar ansvar ved å tydeliggjøre hvordan vi skal veilede dem.

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder, Caritas ressurssenter