Debatt

Kort sagt, fredag 13. juli

  • Debattredaksjonen

Hvorfor skal skattebetalerne finansiere bøndene? Hva i all verden skjedde med norsksensuren? Når skal cannabis reguleres? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er den norske bonden ansatt i staten?

Jeg har alltid trodd at bonden er en selvstendig næringsdrivende. Så får vi vite at Norge er inne i sin verste sommertørke på 71 år, og at bøndene vil kreve økonomisk erstatning av staten. Det vil si av oss andre skattebetalere.

Jeg har aldri riktig forstått at jeg skal være økonomisk ansvarlig for at bonden får godt vær og god avling. Selv ledet jeg en mindre, privat handelsbedrift i mange år (virksomheten lever heldigvis fortsatt), men i dårlige år kunne jeg ikke løpe til staten for å kreve økonomisk erstatning.

Hvorfor har bonden helt spesielle rettigheter? Det er hverken en plikt eller rett å være bonde, eller å utøve et hvilket som helst annet yrke.

Peter Meidell, Oslo


Inga meining om karakteren, men fekk meg ein støkk

Eg har med interesse lese saka om eleven som etter klage fekk norskkarakteren heva frå 1 til 6, eit mest utruleg sprik i vurderinga frå to sensorgrupper.
Eg har inga meining om karakteren, men eg må innrømme at eg fekk meg ein støkk då eg las grunngjevinga frå klagenemnda.

Dei skriv «Kandidaten (...) kommenterer både trekk som går på form og innhold» og vidare «Tankegods fra (...) er altså brukt på en spesielt selvstendig måte. Teksten reflekterer rundt disse erkjennelsene på en svært elegant måte, der kandidaten bruker språklige virkemidler på en slik måte at (...).»
Og dette skal vere røynde norsksensorar?

Oddvar Egset, Pensjonert matematikklærar og sensor


Ja, cannabis kan være farlig og bør derfor reguleres

Det er en utbredt myte at de som ønsker oppmykning av cannabislovgivningen, baserer dette på en bagatelliserende holdning om skadevirkninger og farlighet. Hjerneforsker Svend Davanger baserer sin kronikk i Aftenposten 9. juli på denne myten.

Vi har aldri hatt en ruspolitikk som graderer rusmidlene etter skadevirkning. Det er unektelig et etisk dilemma å bruke de samme virkemidler mot bruk og salg av alternativer til alkohol, som de som benyttes mot volds- og vinningskriminalitet.

Ingen forskning viser noen betydelig endring i bruksmønsteret som følge av legalisering. Forbudspolitikkens konsekvenser er derimot betydelige. Cannabissalget er kriminelle miljøers melkeku, regulering er umuliggjort og rusmiddelet kommer i stadig sterkere varianter.

Davanger skriver at cannabis sjelden truer livet, men det har oppstått fare for plutselig død som følge av det illegale markedets syntetiske etterligninger.

Det er heller ikke snakk om å innføre flere rusmidler, men fordi cannabis kan være farlig, bør myndighetene ta kontroll og overta det etablerte cannabismarkedet.

Arild Knutsen, leder, foreningen for human narkotikapolitikk

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt