De færreste går tilbake i arbeid

  • Andreas Kostøl
  • Magne Mogstad
afp000664771-QYDfdjAQPt.jpg

Foreldrenes trygdebruk øker sannsynligheten for at barna søker og mottar uføretrygd i ung alder.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten mandag 24. mars påstår førsteamanuensis Kjetil van der Wel ved Høgskolen i Oslo og Akershusat sammenhengen mellom foreldres og barnas trygdebruk ikke kan forklare den kraftige veksten i uføretrygd i Norge.

Andreas Kostøl
Magne Mogstad

Van der Wels påstand tyder på at han ikke forstått vår analyse av sammenhengen mellom foreldres og barnas trygdebruk.

I Norge er andelen mottagere av uføretrygd nesten femdoblet siden 1961. Endringen i uføreraten over tid avhenger både av andelen trygdede som går ut av uførepensjon og andelen av arbeidsstyrken som strømmer inn til uførepensjon. I Norge er veksten i uføreraten drevet av at ustrømningen er falt betydelig, samtidig som innstrømningen har holdt seg på et høyt nivå.

Sammenhengen mellom foreldrenes og barnas trygdebruk kan være med på å forklare både innstrømning til og utstrømning fra uføretrygd. Det fordrer imidlertid at foreldres trygdebruk i seg selv er en årsak til barnas trygdebruk. I en ny studie har vi påvist en sterk årsakssammenheng mellom foreldrenes og barnas bruk av uføretrygd.

Van der Wel kommenterer hverken metoden bak vår analyse eller funnene og viser heller ikke til egne publiserte analyser. Han påstår istedenfor at årsakssammenhengen mellom foreldrenes og barnas trygdebruk ikke kan bidra til å forklare veksten i andelen uføretrygdede. Han mener at påstanden kan underbygges ved å vise til at innstrømningen til uføretrygd ikke har endret seg vesentlig over tid. Dette er en merkelig begrunnelse.

En viktig faktor bak veksten i uførepensjon er at flere unge er blitt innvilget uføretrygd. Økningen i antall yngre uføretrygde er en viktig forklaringsfaktor fordi ustrømningen øker med alder. Dette skyldes at de færreste forlater uføretrygd ved å gå tilbake til arbeid. Istedenfor forblir de uføretrygdede inntil de dør eller når pensjonsalder. Vår studie viser at foreldrenes trygdebruk øker sannsynligheten for at barna søker og mottar uføretrygd i ung alder. Dette vil bidra til å øke andelen uføretrygdede selv om innstrømningen holder seg stabil.

Foreldrenes trygdebruk kan også ha økt uføreraten ved å motvirke et fall i innstrømning til uføretrygd. Selv om befolkningen får stadig høyere utdanning og bedre helse, så har ikke innstrømningen falt. En mulig forklaring er at foreldrenes trygdebruk har bidratt til å opprettholde den høye tilbøyeligheten til å søke uføretrygd.