Debatt

Vi trenger ikke hente råstoffer i verdensrommet | Arne Bjørlykke og Henrik Schiellerup

 • Arne Bjørlykke
  Tidligere professor i mineralske råstoffers geologi ved Universitetet i Oslo
 • Henrik Schiellerup
  Lagleder, Mineralressurser, Norges geologiske undersøkelse
Det er sikkert mange grunner til å reise ut i verdensrommet, men en bør ikke reise for å utvinne jern, aluminium og kobber, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser en kobbergruve i Jiangxi-provinsen i Kina.

Jorden mangler ikke råstoffer. Ny teknologi åpner for å utnytte nye forekomster.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten Viten 2. oktober 2018 skrev fysiker Anja Røyne et innlegg som antyder at jorden snart vil mangle viktige grunnstoffer, som jern, aluminium og kobber. Spørsmålene hun stiller er (1) «Kan vi gå tom for råstoffer?» og (2) «Er plan B å hente dem fra verdensrommet?» Svarene på begge spørsmål er nei.

Profetier om global ressursmangel har dukket opp med jevne mellomrom gjennom de siste 40 årene, og den gjennomgående konklusjon har bestandig vært at profetene tar feil.

Knut Bjørlykke

Robotisering av gruvedrift

Verdens behov for mineralske ressurser øker med befolkningsvekst og global velstandsutvikling. Det grønne skiftet mot mer fornybar energi og ny teknologi skaper nye behov for en rekke metaller og mineraler, som for eksempel litium, kobolt og sjeldne jordartsmetaller. Jorden mangler på ingen måte disse råstoffene. Med bedre kunnskap og teknologi åpnes det hele tiden muligheter for å utnytte nye forekomster.

Lagleder, Mineralressurser, Norges geologiske undersøkelse

Vi driver blant annet dypere. Det foregår i dag en rask utvikling innen robotisering av gruvedrift. En erstatning av mennesker med robotiserte maskiner åpner opp for gruvedrift til 4–5 km dyp. Roboter kan jobbe under høy lufttemperatur og i utrygt fjell, noe som kan fordoble malmreservene ved kjente gruver.

Metaller fra dyphavene

Vi har heller ikke startet produksjonen av metaller fra dyphavene ennå – 50 år etter at den første organiserte letingen etter mangan-noduler begynte. Det er fortsatt billigere å produsere kobolt, mangan, nikkel og kopper på land.

Grunnstoffer forsvinner ikke ved bruk. Resirkuleringsteknologien utvikler seg raskt fordi kostnadene til miljø- og reguleringstiltak ved deponering i industrialiserte land har økt kraftig. Det er sikkert mange grunner til å reise ut i verdensrommet, men en bør ikke reise for å utvinne jern, aluminium og kobber. Det er mer spennende å forske på hvordan vi kan lage mobiltelefoner på en måte som gjør den enklere å resirkulere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Gruvedrift
 3. Aluminium
 4. Kobolt
 5. Kobber
 6. Litium
 7. Nikkel