Debatt

Bane Nor: Slik skal vi få mest mulig jernbane for pengene | Gorm Frimannslund

 • Gorm Frimannslund
  Konsernsjef i Bane Nor

Gevinster i form av flere avganger og kortere reisetid er ikke proporsjonale med antall nybygde kilometer dobbeltspor, skriver Bane Nor-sjefen. Foto: Hans O. Torgersen / Tonje Walde

Vi opplever en historisk satsing på jernbane.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bane Nors innspill til jernbanens handlingsprogram blir flittig debattert denne uken. Vårt innspill som faginstans handler om hvordan kundene kan få mest jernbane for pengene, ikke om manglende bevilgninger, planleggingssvikt eller at vi ikke er lojale mot politiske beslutninger.

Bakgrunnen er at Bane Nor på bestilling fra Jernbanedirektoratet har levert faglige innspill til et handlingsprogram for jernbanesektoren. Dette skal fastsette hvordan ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP) skal realiseres. Direktoratet behandler nå våre innspill og lager forslag til handlingsprogram som sendes på høring til våren.

Historisk satsing på jernbane

Det er bred enighet om at jernbanen skal være sentral for å løse fremtidens transportutfordringer, spesielt i de tettest befolkede områdene. Stikkord er flere avganger, kortere reisetid og færre forsinkelser. Vi opplever en historisk satsing på jernbane, og samfunnet har store forventninger til investeringene og de oppgavene som Bane Nor er satt til å løse.

 • Bane Nor vil utsette InterCity-utbygging med flere år: Stikk i strid med Stortingets vedtak

I vårt innspill har vi derfor lagt vekt på en rasjonell og kostnadseffektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene. NTP innebærer at mange prosjekter sluttføres omtrent samtidig. Bane Nor anbefaler heller en jevnere takt i utbyggingen. Det gjør vi av tre grunner, av hensyn til de reisende, for å få mer jernbane for pengene og for å kunne bygge smartere.

Hvis mange store anlegg skal bygges samtidig, vil kapasiteten hos norske entreprenører og rådgivere vil bli presset. Dette betyr økt risiko for høyere markedspriser og redusert leveransekvalitet.

Togtrafikken må i perioder innstilles

I dag er Bane Nor godt besatt med dyktige og profesjonelle medarbeidere med kompetanse til å planlegge og bygge fremtidens jernbane. En stor «byggetopp» vil kreve en kortsiktig oppbemanning både hos oss og i resten av sektoren, og det blir sterk konkurranse om fagfolkene.

Når nye strekninger skal bygges og kobles sammen med eksisterende spor, må togtrafikken i perioder innstilles. Bane Nor ønsker ikke buss for tog på flere hovedstrekninger samtidig. Dette er krevende å gjennomføre uten uforholdsmessige ulemper for de reisende.

Størst nytte for flest mulig

Gevinster i form av flere avganger og kortere reisetid er ikke proporsjonale med antall nybygde kilometer dobbeltspor. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan gevinstmålene for InterCity som ligger i NTP langt på vei realiseres selv om noen parseller forskyves i tid. De utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, bør fullføres først. Derfor peker vi også på at ny jernbanetunnel gjennom Oslo er en viktig prioritering.

Innspillet vårt rommer langt flere nyanser enn det er plass til her. På noen prosjekter har endrede forutsetninger og kostnadsøkninger kommet frem under planleggingen. Samtidig har Bane Nor satt i gang et program hvor vi gjennom smartere løsninger og forbedringer mener å kunne spare 10 milliarder kroner på de prosjektene som inngår i NTP-perioden frem til 2029.

Her kan du lese flere saker om Bane Nor:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Tog
 3. InterCity

Relevante artikler

 1. NYHETSANALYSE

  Jernbaneeventyret som blir dårligere for hver gang det selges inn

 2. DEBATT

  Samferdselsministeren: Nøyaktig om jernbanen

 3. DEBATT

  Ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges nå

 4. DEBATT

  Meninger: 12 grunner til at jernbanesatsingen er på rett spor

 5. NORGE

  Bane Nor skal tildele Intercity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

 6. NORGE

  Hva skjedde med InterCity-prosjektet? Alt så ut til å gå på skinner