Ketamin er et trygt og lovende alternativ for alvorlig deprimerte pasienter | Lowan Stewart

  • Lowan Stewart
    Lowan Stewart
Ketamin gir også en umiddelbar reduksjon i selvmordstanker og kanskje også risikoen for selvmord, skriver innleggsforfatter.

Fretheim gir et ensidig bilde av kunnskapsgrunnlaget.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Atle Fretheim har i Aftenposten 17. desember tatt et kritisk blikk på legemiddelet ketamin for behandling av depresjon etter oppslag i VG og New York Times. Han tar utgangspunkt i en systematisk oversiktsstudie av Cochrane av forskningslitteraturen inntil januar 2015.

Over ti andre systematiske oversiktsstudier har undersøkt temaet og konkludert med god antidepressiv effekt av ketamin dagene etter en enkeltbehandling. Langvarig effekt ved gjentatt dosering er langt mindre undersøkt. Det har imidlertid kommet over 20 kliniske studier på over 700 pasienter de siste årene (f.eks. Singh et al. 2016, Chen et al. 2018, og Fava et al. 2018), og av disse har Fretheim plukket ut en av de få som ikke viste lovende resultater.

Denne studien skiller seg også ut ved at den undersøkte mer behandlingsresistente pasienter med kronisk forhøyet selvmordsrisiko. Denne pasientgruppen trenger sannsynligvis høyere dose, hvilket også er konklusjonen til forfatterne. Fretheim gir altså et ensidig bilde av kunnskapsgrunnlaget.

Lowan Stewart.

Mangler økonomisk incentiv

Siden patentet på ketamin har gått ut og behandlingen ikke er daglig dosering, mangler legemiddelindustrien tilstrekkelig økonomisk incentiv til å finansiere store studier med ketamin. Forskningen er derfor overveiende blitt drevet frem av interesserte forskere ved offentlige institusjoner. Dette har ført til at studiene ofte er små og kortvarig.

Det har likevel ikke hindret tidligere direktør av National Institute of Mental Health, Thomas Insel, å beskrive ketamin som kanskje det «viktigste gjennombruddet i depresjonsbehandling på flere tiår».

Og det er ikke så rart. Ketamin reduserer depresjonssymptomer innenfor få timer på en størrelsesorden som gjennomsnittlig er bedre enn andre antidepressiva og som gjerne bruker flere uker på å virke.

Og for ketamins anliggende er dette blitt dokumentert i pasienter som allerede har sviktet i to eller flere behandlinger. Ketamin gir også en umiddelbar reduksjon i selvmordstanker og kanskje også risikoen for selvmord. Ingen andre legemidler i psykiaternes verktøykasse kan vise til lignende resultater.

Les også

Forskerne undersøkte 1500 tvillinger: Så mye har genene å si for hvor fornøyd du er med livet

Utilstrekkelig depresjonsbehandling

Jeg støtter Fretheim i at mer forskning er nødvendig for å dokumentere en langvarig effekt ved gjentatt dosering. Det er derimot veldokumentert at medisinsk bruk av ketamin er trygt og at eksisterende depresjonsbehandling er utilstrekkelig for opptil én av tre pasienter.

Depresjon har store helsemessige og økonomiske konsekvenser for individ og samfunn. I Norge er det over 500 som tar selvmord årlig. Så selv om vi må fortsette å forske og være kritiske til nye behandlinger, må vi erkjenne en kostnad ved ikke å benytte seg av trygge og lovende alternativer hos alvorlig deprimerte pasienter som ikke ellers får hjelp.

Gerard Sanacora, en ledende psykiater på feltet, skrev «hvis du har pasienter i høy risiko for alvorlig selvskading eller selvmord innenfor kort tid, og de har forsøkt eksisterende behandling, hvordan kan du ikke tilby denne behandlingen?»


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter