Debatt

Tiden er overmoden for et nasjonalt varslingsombud | Cecilie Thorsen

 • Cecilie Thorsen

En av tidenes viktigste varslersaker, Monika-saken (bildet), har vist kompleksiteten i varslingsfeltet, skriver artikkelforfatteren.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Folk må kunne ha tillit til at varslingsvernet fungerer og at ikke varsling får store helsemessige konsekvenser.

En av tidenes viktigste varslersaker, Monika-saken, har vist kompleksiteten i varslingsfeltet.

Judisielt hersker forviklingene. Det stilles grunnleggende spørsmål til om systemet tilfredsstiller krav til uavhengighet og habilitet.

Fra et menneskelig perspektiv har vi sett dramatiske konsekvenser. For Robin Schaefer ble saken en stor helsemessig belastning. En annen av varslerne, Per Terje Engedal, får ikke jobb og stiller spørsmål om samfunnet ikke ønsker «sånne folk» som ham.

Store belastninger

Politiets fellesforbund vurderer at varsling kan være helseskadelig og advarer sogar mot å varsle.

«Jeg sa fra om noe kritikkverdig på jobb. Det ble dårlig håndtert, det ble utøvd makt på en destruktiv måte. Tillitsapparatet og verneombudet kom til kort, kollegene mine tok avstand. Jeg ble stående alene. Tilværelsen raknet både på jobb og hjemme. Jeg ble syk. Jeg vet ikke lenger hvem eller hva jeg kan ha tillit til.»

Cecilie Thorsen. PRIVAT

Tilsvarende erfaringer hører jeg jevnlig fra varslere som opplevd store belastninger. Mange har symptomer på angst, depresjon, posttraumatisk stress, søvnplager og muskel/skjelettplager. Erfaringer fra klinisk praksis kan gi viktig informasjon om belastende eller sykeliggjørende mekanismer og bidra til å forstå feltet bedre. Jeg hører felles gjentagende tema i folks opplevelser.

Utfordrer maktstrukturer

Mange erfarer at sterke krefter settes i sving når enkeltindividet utfordrer maktstrukturene og noen eller «systemet» blir opptatt av å beskytte seg selv.

Gjengjeldelsesmekanismene trer i kraft. Der utgangspunktet er kritikk eller uenighet, kan det bli til en personalsak med oppmerksomhet på den ansattes samarbeidsevne eller lojalitet hvor ansettelsesforholdet står i spill.

Som enkeltindivid føler mange seg svært liten. Spriket er gjerne betydelig mellom de ressurser enkeltindividet og systemet man varsler om, har til rådighet.

Ofte beskrives at man blir stående alene. Kolleger tar avstand, man føler seg utestengt.

Fra et evolusjonistisk perspektiv trigger utestengning sterke følelser og kan oppleves nærmest livstruende fordi det «å høre til» er fundamentalt for grunnleggende trygghet og vår mentale helse. Mange varslere rokkes i sin oppfatning om verden, andre mennesker og seg selv, og i tilliten til at systemer fungerer eller ivaretar rettferdighet.

Varsling i en større sammenheng

I Stortingets vurdering av en ekspertgruppe og et varslingsombud, er tiden inne for å se varsling i en større sammenheng.

Dersom vi vil ha varslere, må folk ha tro på at de ikke blir stående alene og at det finnes en uavhengig aktør

Varsling befinner seg i skjæringspunktet mellom jus og psykologi. Varslingsjussen er et så komplekst felt at det i høyeste grad er nødvendig å se hen til kunnskap fra ulike vitenskaper.

I dag er det arbeidsgiver selv som behandler klagen, og det finnes ingen eksterne som kan gi korrigeringer. Dersom vi vil ha varslere, må folk ha tro på at de ikke blir stående alene og at det finnes en uavhengig aktør. For å gjenreise tilliten til at systemet fungerer, er et varslingsombud av avgjørende betydning.

Cecilie Thorsen jobber ved «Jobbfast», Haukeland universitetssykehus, landets eneste tilbud til mennesker som blir syke av konflikter, mobbing eller varsling på jobb.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag:

 1. Les også

  Hvem vil ha mot til å varsle etter at politiledelsen gikk fri i Monika-saken?

 2. Les også

  Spesialenheten frikjenner politiet for behandlingen av Monika-varsler

 3. Les også

  Departementet starter ny gransking i Monika-saken

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KULTUR

  TV-skapere mener varslersaker kan skape et demokratisk problem

 2. DEBATT

  Jo, varslingsreglene misbrukes | Lars E. Skotvedt

 3. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 26. februar

 4. DEBATT

  Meninger: Dagens arbeiderparti mangler både politikk og lederskap

 5. KRONIKK

  Anonym kronikk: Vi som varslet mot Trond Giske, blir fortsatt jaktet på av pressen. Vi får ikke fred.

 6. DEBATT

  Utrolig nok blir det vanskeligere, ikke lettere, å komme med kritikk på sin egen arbeidsplass.