Så lenge Den norske Forfatterforening er lukket, trenger vi en ny organisasjon: Norske forfattere

Det skjer mye som er avgjørende for vår yrkesgruppe. Det vil vi ikke sitte og se på. Vi vil delta, skriver forfatterne.

Opprop for en ny forfatterforening.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi mener det bør opprettes en organisasjon for alle skjønnlitterære forfattere i Norge. En forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske forfattere uavhengig av sjanger. Den nye foreningen kan hete «Norske forfattere».

Det er en selvsagt rettighet å kunne organisere seg. Den norske Forfatterforening er en lukket medlemsforening. Så lenge det er slik, må vi som av ulike grunner står utenfor, stifte vår egen organisasjon.

Helle Stensbak, Jan Ove Ekeberg og Eystein Hanssen.

Vi ønsker i første omgang å samle flest mulig forfattere bak dette initiativet. Mange har sluttet seg til allerede.

Vi vil kreve innflytelse

I løpet av januar 2018 bør det holdes et stiftelsesmøte og velges et interimsstyre. Alle som vil delta på dette registrerer seg på Facebook-gruppen til Norske forfattere, eller melder direkte fra til initiativtagerne.

Så må det utarbeides et forslag til vedtekter, herunder kriterier for medlemskap, før det holdes et første årsmøte som vedtar vedtekter og velger et permanent styre. Dette kan trolig finne sted i april, mai.

Les også

Se også reportasjen: Starter ny forfatterforening

Så snart organisasjonen er på plass må den ta kontakt med alle relevante parter i vår bransje, med sikte på maksimal representasjon og innflytelse for Norske forfattere i de råd, utvalg, organer og bedrifter som styrer pengene eller på annen måte bestemmer rammevilkårene for vårt yrke.

Vi må også arbeide for å bli motpart i forhandlinger med forlagene og deres organisasjon. Norske forfattere vil også kreve innflytelse i fordelingen og forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene, tilsvarende de ordningene som nå gjelder for andre fagforeninger.

Foreningene kan gå sammen

Det hadde vært en fordel om alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, hadde vært samlet i én åpen forening. Det kan også være et mål for Norske forfattere. Den dagen Den norske Forfatterforening blir en åpen fagorganisasjon kan de to organisasjonene gå sammen.

Jan Ove Ekeberg (venstre) og Eystein Hanssen er sammen med Helle Stensbak initiativtagere til å starte en ny og åpen forfatterforening i Norge. Stensbak var opptatt da bildet ble tatt på Oslo S, der Ekeberg skulle nå et flytog og reise utenlands.

Men om Den norske Forfatterforening noen gang blir åpnet vil dette uansett ta tid. Foreningens vedtekter krever at vedtektsendringer må vedtas på to årsmøter. Dette betyr at en slik prosess vil ta minst to år, og den er som kjent ikke påbegynt. Vi snakker altså tidligst om en endring i 2020.

I disse årene vil det skje mye som er avgjørende for vår yrkesgruppe.

Det vil vi ikke sitte og se på. Vi vil delta.

Følgende har signert:

 • Agnes Matre
 • Anne Marie Stamnestrø
 • Arne Svingen
 • Asle Skredderberget
 • Birger Baug
 • Dorthe Erichsen
 • Eirik H. Sæther
 • Eirik Wekre
 • Erling Greftegreff
 • Espen Selmer-Torgersen
 • Eystein Hanssen
 • Frits de Bourg
 • Gard Sveen
 • Geir Asbjørn Molland
 • Geir Tangen
 • Helle Stensbak
 • Ingebjørg Berg Holm
 • Jan B. Stene
 • Jan Ove Ekeberg
 • Jarle Sten Olsen
 • Jeanette Semb
 • Knut Lindh
 • Lene Lauritsen Kjølner
 • Liv Margareth Alver
 • May Lis Ruus
 • Merete Junker
 • Monika Nordland Yndestad
 • Myriam H. Bjerkli
 • Øistein Borge
 • Roar Rastad
 • Salmund Kyvik
 • Sonja Holterman
 • Vidar H. Andersen
 • Ørjan Nordhus Karlsson
 • Øystein Soprano Antonsen
 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter