Debatt

Jeg hadde heller håpet at kirkemøtet skulle vedta en ny liturgi for alle | Kristine Bjartnes

  • Kristine Bjartnes
Jeg ønsker ikke å være en del av et fellesskap der ikke alle er velkommen, skriver artikkelforfatteren. Bildet: Kirkemøtet åpner for homofile giftemål ved å gå inn for en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Her stemmes det over forslaget.

Jeg skulle ønske at de som bestemmer på kirkemøtet, forsto at man kommer lenger med fellesskap og like muligheter for alle, enn annerledeshet og forskjellsbehandling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da jeg var 15, fant jeg et svært inkluderende fellesskap.

Vi var venner uavhengig av om jakken var av dyrt eller billig merke, om vi var gutter eller jenter, 15 eller 25. Jeg fikk dele inn volleyball-lag, legge konfirmanter, lage revy, holde andakt, synge, arrangere leir og lage middag.

I Nordstrand kirke i Oslo ble jeg møtt med en enorm tillit.

Prester og ledere var tolerante og åpne til sinns, og de gjorde det tydelig at det var plass til alle.

I min tid i ungdomsarbeidet på Nordstrand fikk jeg møte fantastiske mennesker som inspirerte med en enorm romslighet, tålmodighet og respekt for hverandre.

Kristine Bjartnes.

Hvis det var én ting jeg lærte av disse aktive årene i kirken, så var det at det skulle være rom for alle.

Bakvendt av kirken

Møtet med kirken som voksen har vært skuffende og sårt.

Det kjennes bakvendt, motstridende og helt uforståelig at den kirken jeg ble kjent med, ikke ønsker å vie dem som finner seg en partner av samme kjønn.

Derfor er jeg lettet og takknemlig for at Åpen folkekirke fikk flesteparten av mandatene under kirkevalget i fjor, fordi dette ga et flertall for at vigsel av likekjønnede skal bli mulig i kirken.

Heller: Ny liturgi for alle

Nå er det kirkemøte i Trondheim, og i dag skal delegatene endelig bestemme om det skal utarbeides en ny liturgi for vigsel av likekjønnede. Mest sannsynlig vil utfallet bli en egen liturgi for likekjønnede, som vil stå som et tillegg til den liturgien som allerede eksisterer.

Jeg hadde heller håpet at kirkemøtet skulle vedta en ny liturgi for alle, som fører til et inkluderende fellesskap, der alle er velkomne, og der det ikke blir gjort forskjell på om man forelsker seg i en kvinne eller mann.

Jeg skulle ønske at de som bestemmer på kirkemøtet, forsto at man kommer lenger med fellesskap og like muligheter for alle, enn annerledeshet og forskjellsbehandling.

Der ikke alle er velkommen

Jeg kunne latt være å ta til orde i dag og la prester og biskoper holde på i fred.

Men det gjør jeg ikke, nettopp fordi kirken min har lært meg å gjøre det motsatte. Og jeg ønsker ikke å være en del av et fellesskap der ikke alle er velkommen.


På Twitter: @KristineBjart

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her er resultatet fra avstemningen:

Les også

Kirken sier ja til vigsel for homofile

Lese mer om kirkemøtet? Her er noen forslag til deg:

Les også

  1. Folkekirke i omstillingens tid

  2. Fire korte punkter om Kirkemøtet

  3. Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier | Jørn Holme og Frank Grimstad

Les mer om

  1. Debatt