Debatt

Selvsagt freder vi Kjeller flyplass! | Jørn Holme

  • Jørn Holme
    Riksantikvar
Kjeller flyplass og luftrommet over blir hyppig brukt til veteranflystevner og -oppvisninger. I forgrunnen, en Mustang, det legendariske amerikanske jagerflyet fra 2. verdenskrig, under et stevne i 2015.

Riksantikvaren planlegger å melde oppstart av en formell fredningssak i løpet av 2018.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjeller flyplass og luftrommet over blir hyppig brukt til veteranflystevner og -oppvisninger. I forgrunnen, en Mustang, det legendariske amerikanske jagerflyet fra 2. verdenskrig, under et stevne i 2015.
Jørn Holme

Cato Guhnfeldt skriver i en kronikk i Aftenposten onsdag 18. april om norsk flyhistorie og håndteringen av den.

Les også

Les kronikken: Håndteringen av vår flyhistorie er en nasjonal skam | Cato Guhnfeldt

Hos Riksantikvaren er vi glade for at det skrives om et så viktig tema. Dessverre har Guhnfeldts kronikk faktafeil, om både Kjeller flyplass og midler til bevaring av fly fra andre verdenskrig.

Deler av flyplassen skal fredes

Som kulturminne forteller Kjeller flyplass om både første og andre verdenskrig, i tillegg til utviklingen av den sivile luftfarten i Norge.

Det har lenge pågått en prosess for å frede deler av Kjeller flyplass. Prosessen involverer eierne, Forsvaret og eiendomsutvikler Aspelin Ramm, i tillegg til Skedsmo kommune og Flyhistorisk forening. Forsvaret bruker fremdeles deler av Kjeller til sin virksomhet.

Formell fredningssak fra inneværende år

I 2017 gjennomførte Riksantikvaren en stor kartlegging av Kjellers historie. Det ble da kommunisert til partene at deler av flyplassen ville bli fredet. Sammen med eiere, kommune og fylkeskommune har vi god dialog om vern og utvikling av Kjeller.

Riksantikvaren arbeider for tiden med å fastlegge omfanget av fredningen, og planlegger å melde oppstart av en formell fredningssak i løpet av 2018.

Fantastisk frivillig innsats

De frivillige som jobber med bevaringen av et Spitfire og et Gladiator jagerfly, gjør en fantastisk innsats. Det finnes i dag ingen ordninger for historiske fly, som tilsvarer ordningene vi har for historiske fartøy.

Men Riksantikvaren har de siste par årene likevel tildelt nærmere én million kroner til istandsettingen av Gladiatoren fra våre midler til tekniske- og industrielle kulturminner. Vi mener at flyet, Gloster Gladiator 423, er en viktig del av norsk krigs- og luftfartshistorie.

Satsningsområde

Krigens kulturminner er et satsingsområde hos Riksantikvaren, og vi freder også flere kulturminner fra den kalde krigen. Krigens kulturminner er et tema vi gjerne diskuterer. Aller best blir diskusjonen når den er basert på fakta.

På Twitter: @Riksantikvaren

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Riksantikvaren
  2. Krig
  3. Fly
  4. Debatt