Et ulovlig missilangrep | Langford og Ulfstein

Mandag formiddag var folk ute i de bombede gatene  i Douma, nÊr bygninger der man mistenker at det har vÊrt oppbevart utstyr til kjempiske vÄpen.

Folkeretten gir ikke grunnlag for preventive militĂŠre tiltak, selv ikke mot grove krigsforbrytelser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Natt til lÞrdag ble mer enn hundre missiler avfyrt mot mÄl i Syria i en koordinert aksjon mellom USA, Storbritannia og Frankrike. Missilangrepet kommer etter pÄstÄtt bruk av kjemiske vÄpen av syriske militÊre mot sivilbefolkningen i Øst-Ghouta, der minst 40 mennesker ble drept.

Aksjonen mot Syria fikk stÞtte fra NATO. Utenriksminister Ine Eriksen SÞreide uttrykte raskt at Norge «forstÄr» bakgrunnen for angrepet siden «enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt».

Men var missilangrepet lovlig? Det korte svaret er nei.

 Professor Malcolm Langford, Det juridiske fakultet, UiO

I utenriksministerens pressemelding finner vi ikke noe om det rettslige grunnlaget for angrepet. Dette er bemerkelsesverdig nÄr norske myndigheter regelmessig understreker hvor grunnleggende folkeretten er for verden og for Norge. Dessverre kan dette ses som en tendens, hvor folkeretten strekkes og blir brutt i kampen mot terror, USAs forrige bombing i Syria og Tyrkias pÄgÄende invasjon av Syria.

Bruk av vÊpnet makt er forbudt etter FN-paktens artikkel 2 nr. 4. De eneste unntakene er dersom FNs sikkerhetsrÄd har godkjent maktbruken, dersom den skjer i selvforsvar eller med samtykke fra vedkommende stat. Ingen av disse vilkÄrene for bruk av makt var oppfylt i dette tilfellet.

Professor Geir Ulfstein, Det juridiske fakultet, UiO
Les ogsÄ

Norge «forstÄr» angrepet i Syria. Andre land «stÞtter» det.

HumanitĂŠr intervensjon og folkeretten

USA har begrunnet angrepet med at det var nÞdvendig for Ä hindre Assad i Ä bruke kjemiske vÄpen igjen. PÄ lik linje har Frankrike uttrykte at det var «legitimt», som i Kosovo-bombingen. Men folkeretten gir ikke grunnlag for slike preventive militÊre tiltak, selv ikke mot grove krigsforbrytelser.

Storbritannia har forsÞkt Ä begrunne angrepet i en rett til humanitÊr intervensjon. Men Storbritannia er av de meget fÄ land som hevder at en humanitÊr intervensjon er lovlig uten godkjennelse fra SikkerhetsrÄdet. USA og Norge har aldri anerkjent at folkeretten gir adgang til humanitÊr intervensjon.

I stÞtten til USA, Storbritannia og Frankrike prÞver den norske utenriksministeren ogsÄ Ä gi et saken et juridisk skinn.

Hun sier at missilangrepet mÄ «sees i lys av SikkerhetsrÄdets tydelige pÄlegg til Syria fra 2013 om Ä destruere sitt kjemiske vÄpenprogram». Men denne resolusjonen gir ikke grunnlag for bruk av vÊpnet makt. Det gjÞr heller ikke avtalen om kjemiske vÄpen. Brudd pÄ denne avtalen kan i seg selv ikke rettslig begrunne bombingen.

Det betyr ikke at situasjon er enkel. Det er mer enn forstÄelig at verden er sjokkert over bruken av kjemiske vÄpen i Syria. Man kan ogsÄ med god grunn bli frustrert over at dagens folkerett ikke tillater sterke reaksjoner mot stater som bruker kjemiske og andre farlige vÄpen, og sÊrlig at et fast medlem av SikkerhetsrÄdet kan bruke sin vetorett mot iverksetting av effektive tiltak. Men fÞr vi aksepterer at vestlige land kan bryte folkeretten nÄr det er moralsk legitimt, mÄ vi vurdere tre innvendinger.

Viktige innvendinger

  1. For det fÞrst undergraver bombingen det folkerettslige forbudet mot bruk av militÊr makt. Vesten har med rette kritisert Russland for intervensjonen pÄ Krim og den militÊre tilstedevÊrelse i Øst-Ukraina. NÄr NATO-landene angriper uten folkerettslig grunnlag, svekker dette den vestlige kritikkens troverdighet. Folkeretten setter forholdsvis klare grenser, men hva som anses som legitimt, er det stor uenighet om mellom statene. At bruk av makt skal reguleres av folkeretten og ikke hva som er legitimt, er ikke minst av betydning for Norge, som er et lite land med en stor nabo.
  2. For det andre kan man spÞrre om det er tilstrekkelig demokratisk kontroll over Norges deltagelse i ulike koalisjoner som Þnsker Ä bruke makt i strid med folkeretten. Regjeringen insisterer pÄ at det ikke er noe formelt krav om Stortingets samtykke til militÊraksjoner. Arbeiderpartiets leder i Storbritannia, Jeremy Corbyn, har igjen reist den langvarige debatten i Storbritannia om at parlamentet mÄ gi samtykke til krigfÞring. Som kjent ble Storbritannias bombing av Syria stoppet av parlamentet i 2013.
  3. For det tredje: Hvis kjemiske vÄpen begrunner folkerettsstridig bruk av makt, hva er det overordnede prinsippet, og hvordan skal man sikre at statene er konsistente i sin maktbruk? Hva med Ä bruke militÊr makt mot Assads Þvrige overgrep mot sivilbefolkningen eller den etniske rensingen av Rohingya-muslimer?

FÄ med deg debattene hos Aftenposten meninger pÄ Facebook og Twitter