Debatt

Farlig symbolpolitikk i dagligvaremarkedet | Mads Magnussen og Preben Milde Thorbjørnsen

 • Mads Magnussen
  Advokat, Wikborg Rein
 • Preben Milde Thorbjørnsen
  Advokat, Wikborg Rein

Det særegne for Norge er fraværet av internasjonale utfordrere og manglende konkurranse fra utenlandske leverandører, skriver artikkelforfatterne. Signe Dons

Politikerne må passe seg for ikke å drive symbolpolitikk som vil ramme norske dagligvarekunder i form av høyere priser og dårligere vareutvalg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det dukker stadig opp kreative forslag om hvordan myndighetene kan regulere konkurransen i dagligvaremarkedet. Politikerne må passe seg for ikke å drive symbolpolitikk som vil ramme norske dagligvarekunder i form av høyere priser og dårligere vareutvalg.

Høyre vil utrede forbud

Den siste uken har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og andre Høyre-politikere uttrykt bekymring for konkurransen mellom norske dagligvarekjeder. De ønsker utredet et forbud mot at leverandører kan gi dagligvarekjedene ulike innkjøpspriser.

Temaet Høyre ber utredet, er grundig vurdert i Oslo Economics' rapport om etableringshindringer i dagligvaremarkedet. Rapporten, bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet, advarer mot et slikt diskrimineringsforbud.

Les også

Selvransakelse fra Ole Robert Reitan: Jeg gikk fra å være verdens blideste kjøpmann til å bli en sutrepave

Mads Magnussen , advokat

Preben Milde Thorbjørnsen, advokat

Det er ikke nytt at dagligvarekjedene får skylden for dårlig utvalg og høye matpriser. Både i Sverige og i Finland er imidlertid markedskonsentrasjonen høyere, og den sterkeste kjeden er langt sterkere enn sterkeste kjede i Norge. Norge har altså ikke dårligere konkurranse på kjedenivå enn andre nordiske land.

Vi mangler konkurranse fra utlandet

Det særegne for Norge er fraværet av internasjonale utfordrere og manglende konkurranse fra utenlandske leverandører. Konkurranse fra utlandet vil utfordre markedsstrukturene i dagligvaremarkedet, både i form av potensiell nyetablering fra utenlandske kjeder, men også økt konkurranse på leverandørleddet.

Skal man legge til rette for økt konkurranse fra utlandet, må man ta tak i de bakenforliggende strukturelle årsakene. Å regulere innkjøpspriser er feil medisin på en situasjon som hovedsakelig har sin bakgrunn i bevisste valg i norsk landbrukspolitikk.

Det Høyre-politikerne ikke forstår

Det er høyst tvilsomt om et forbud mot prisdiskriminering vil bidra til nyetablering. Det som er sikkert, er at en slik regulering sannsynligvis vil føre til økte priser for norske dagligvarekunder. Dette skyldes at dagligvarekjedene vil ha svakere incentiver til å forhandle gode innkjøpsbetingelser ettersom konkurrentene uansett får like betingelser.

At dagligvarekjedene ikke bare konkurrerer om pris ut av butikk, men også om å oppnå de beste innkjøpsbetingelsene, er noe Høyre-politikerne som har uttalt seg, tilsynelatende ikke forstår.

Bekymringsfullt

Det er grundig dokumentert at reguleringer som begrenser dagligvarekjedenes mulighet til å forhandle om innkjøpsbetingelser, vil føre til svekket konkurranse med høyere priser og dårligere vareutvalg. Det er i så måte bekymringsfullt at Høyre nå likevel holder det åpent å innføre et forbud mot ulike innkjøpsbetingelser.

Det er lett å forstå at politikerne føler seg presset til å foreta seg noe i dagligvaremarkedet. Rapporten fra Oslo Economics viser imidlertid at flere av reguleringene som vurderes, vil begrense konkurransen i markedet. Norske politikere må derfor ikke la seg friste til å regulere for reguleringens skyld, men lytte til de faglige rådene de selv har innhentet.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Netthandel
 2. Debatt
 3. Dagligvarebransjen

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Flere forslag for å øke konkurransen i dagligvaremarkedet

 2. ØKONOMI

  Høyre og Ap vurderer drastiske tiltak for å få flere matbutikker på nett

 3. ØKONOMI

  Konkurransetilsynet: Overrasket over de store prisforskjellene

 4. ØKONOMI

  Departementet ber tilsynet om å sjekke hva gigantene betaler for maten

 5. ØKONOMI

  Fem spørsmål og svar om leverandørenes rabatter til Kiwi og Rema

 6. ØKONOMI

  Vil se på forslag om å endre dagligvarehandelen