Kostholdsdebatten: Poenget som forsvant

Dagens kostråd er vitenskapelig godt forankret og internasjonalt høyt anerkjent. Rådene utgjør en ramme for kosthold som fremmer folkehelsen og forebygger kroniske sykdommer, skriver innleggsforfatterne.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi viser til Birger Svihus sitt tilsvar til vår kommentar. Ettersom vi mener at Svihus misforstår vårt hovedpoeng, ønsker vi å komme med følgende klargjøring:

Vårt anliggende var, og er fortsatt, å mane til en mer redelig og mindre konfronterende, sensasjonspreget og forvirrende kostholdsdebatt.

Frokost eller ikke

Svihus fortsetter tvert imot å bringe nye påstander til torgs, i tillegg til å tillegge fagmiljøet innrømmelser og holdninger som ikke har rot i virkeligheten.

Han påstår at det nå er bred enighet i fagmiljøet om at det er feil å fremme frokosten. Dette er noe vi verken skrev eller er enige i.

Fordi ernæringsforskning er uhyre sammensatt, komplekst og krevende å tolke, stilles det store krav før en kan gi anbefalinger. Selv om Svihus kan vise til forskning om at fysiologisk sultfølelse er lavest ved frokosttid er dette ikke ensbetydende med at vi på generelt grunnlag bør anbefale folk å kutte ut frokosten.

Det er interessant hva professor Svihus i sitt svar til oss, nå anser utgjøre kjernen i problemet, nemlig at enkle og allmenne kostråd vil virke mot sin hensikt, grunnet folks manglende matvarekunnskap. Vi har vondt for å se at det å formidle rådene mer unyanserte og diettene mer rigide vil bøte på dette.

Fremmer folkehelsen

Dagens kostråd er vitenskapelig godt forankret og internasjonalt høyt anerkjent. Rådene utgjør en ramme for kosthold som fremmer folkehelsen og forebygger kroniske sykdommer.

Fagmiljøet anbefaler fullkornsprodukter fremfor fint mel, fordi det foreligger god dokumentasjon på at inntak av fullkorn og kostfiber reduserer risiko for flere livsstilssykdommer, samt at et høyt inntak av matvarer med lav energitetthet kan redusere risiko for overvekt.

At råd om å spise fullkornprodukter i seg selv, vil gjøre den fete fetere og den diabetessyke sykere, er urimelige påstander.

Enkeltpersoners erfaringer med tilnærminger der kostrådene ikke følges er vanskelig å diskutere. Vi vet lite om hva som ville blitt resultatet dersom de istedet fulgte de nasjonale kostrådene. Ofte kan det også være at endringene som er gjort faktisk er i tråd med rådene, som er romslige og gir stor mulighet for individuell tilpasning.

Opptatt av bananer

Det er en gåte for oss hvorfor Svihus er så opptatt av bananer.

Å gi bananen skylden for dagens overvektsproblematikk gir liten mening.

Vi vil understreke at vi aldri har hevdet at banan er en viktig kilde til næringsstoffer, selv om vi påpekte at den inneholder andre næringsstoffer enn sukker alene.

Vi er ikke ute etter syndebukker, og vi er i ikke interessert i å drive unødvendig polemikk. Vi er ute etter å bringe kostholdsdebatten inn på et mer profesjonelt, seriøst og konstruktivt spor. Å underbygge egne synspunkter gjennom å spre usannheter og opptre bombastisk og unyansert er verken tillitsvekkende eller konstruktivt.

Les også: