Debatt

Hvorfor svarer ikke norske politikere på BBCs spørsmål om barnevernet? | Bunkholdt, Einarsson og Storø

  • Vigdis Bunkholdt, psykolog, Jona Hafdis Einarsson, leder, Norsk barnevernsamband og Jan Storø, dosent, OsloMet
Skjermdump fra BBCs program «Norway's silent scandal». Et slående navn, skriver artikkelforfatterne med henvisning til tausheten fra den norske barneministeren.

Det er ubegripelig at nåværende regjering lar muligheten gå fra seg til å få markere sin politikk via BBC, en av de absolutt største medieaktørene i verden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig sendte BBC sin andre dokumentar om norsk barnevern. Både dette og det forrige programmet tok utgangspunkt i den internasjonale oppmerksomheten barnevernet her til lands har fått de siste årene.

Denne oppmerksomheten har i stor grad vært negativ, drevet frem av grupper som ikke ønsker offentlig innblanding i familielivet. De har sett nettopp norsk barnevern som et passende sted å markere dette.

Vigdis Bunkholdt

Ikke ett kritisk spørsmål til foreldrene

Samtidig som BBCs journalist holdt en nøktern og ikke-konfronterende tone i samtalene med mødrene som hadde mistet omsorgen for barn, er det bemerkelsesverdig at det ikke ble stilt ett kritisk spørsmål til foreldrenes utsagn og påstander.

At det å bli fratatt omsorgen for barn er et forferdelig slag er det ingen som tviler på. Samtidig er det oftest minst to sider i saker der dette skjer – en tanke som umiddelbart ble avvist i intervjuene.

Jona Hafdis Einarsson

Betimelig å stille spørsmål ved dømt sakkyndig, men...

Hovedtemaet i denne nye dokumentaren er at en psykiater som har vært mye brukt som sakkyndig i barnevernet, nylig ble dømt for besittelse av barneporno. Den stiller spørsmål ved om rapporter denne psykiateren har gitt i barnevernssaker egentlig er holdbare.

Dette er et rimelig spørsmål å stille, men vi finner det bemerkelsesverdig at det gjøres en kobling mellom psykiaterens svært uheldige holdninger til barn og kvaliteten ved norsk barnevern generelt. Vi stiller spørsmål ved BBCs agenda.

Les også

Les også: Hun er sjefen for de lukkede nemndene for barnevern. Nå vil hun ha mer åpenhet.

Taus barneminister

Vår viktigste kommentar og store spørsmål går imidlertid til våre politikere.

Da BBC i sommer ba statsråd Linda Hofstad Helleland (H) om å kommentere stoffet de skulle publisere, takket hun nei. Her lot hun etter vårt skjønn en sjelden mulighet til å kommunisere med et større publikum – både ute og hjemme – gå fra seg.

Jan Storø

Heller ikke i ettertid har hun eller hennes departement kommet på banen. Vi finner dette bemerkelsesverdig. Det samme gjør BBC, og det er nettopp dette som har ført til at dokumentaren har fått det slående navnet Norway`s silent scandal.

Vi våger påstanden at nærmest ethvert annet saksområde som hadde blitt utsatt for en kritisk dokumentar i BBC i beste sendetid en lørdag kveld, ville utløst en rask reaksjon fra det offentlige Norge. Departementet kan ikke skjule seg bak «vi kommenterer ikke enkeltsaker».

Statsråden kan lese innlegget til tidligere barneombud Reidar Hjermann i Dagbladet 7. august, så vet hun hva hun skal gjøre når neste anledning byr seg. For slik Hjermann skriver – så enkelt kan det gjøres.

Et politisk valg?

Så tydelig er fraværet av initiativ fra statsråden for barnevernet, at vi spør om dette skal oppfattes som et politisk valg? Eller er det slik at Regjeringen rett og slett mangler en politikk på dette området? Enhver regjering er jo i posisjon fordi den ønsker å fremme politikk. Da blir det desto mer ubegripelig at den nåværende lar muligheten gå fra seg til å få markere denne via en av de absolutt største medieaktørene i verden.

Vår bekymring dreier seg først og fremst om de mange som er i en situasjon der de får hjelp fra barnevernet, og som lurer på om myndighetene står bak tilbudene som gis. Dessuten er vi bekymret for den manglende støtte til alle dem som arbeider i feltet.

Les også

Les også: Vil politikerne ha barnevernet?

Ny runde med negativt press

Det har hersket en relativ ro i barnevernets arbeidshverdag de siste månedene. I en periode før dette var det store utfordringer knyttet til sterk negativ omtale og mye hat mot feltet.

Slike perioder er svært tunge for dem som arbeider på grasrotnivå i barnevernet og som daglig strever med svært komplekse saker. Det er de som er barnevernet, ikke en innleid psykiater som ikke klarer å holde seg på rett side av loven.

BBCs dokumentar vil høyst sannsynlig sette i gang en ny runde med negativt press. Da antar vi at det vil være svært betydningsfullt at den politiske ledelsen tydelig kommuniserer hvordan den oppfatter situasjonen og hva den vil gjøre.

Eller skal politikerne igjen gjøre seg bemerket ved sin likegyldighet? Og skal saksbehandlerne i barnevernet igjen bli sittende med nye anklager og ingen støtte?

Les også

Les også: Feilslått politikk om barnevern

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Debatt